Støy-yay-10468414

Hørselsskadde reagerer sterkere på støy

Hørselsskadde personer påvirkes mer av støy enn det deres arbeidskolleger med normal hørsel gjør. De føler seg dårligere fysisk og mentalt, og de blir trøttere både på og etter jobben.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

Dette viser forskning fra Linköpings universitet i Sverige. Stadig flere og stadig yngre arbeidstakere søker hjelp for dårlig hørsel, skriver forskning.se. Det er ikke lenger bare eldre og pensjonister som får problemer. 800 000 yrkesaktive personer i Sverige har redusert hørsel. Det innebærer at det på mange arbeidsplasser, alt fra kontorer til skoler og industri, finnes personer med nedsatt hørsel og som derfor er ekstra følsomme for støy.

Påvirker evnen til å løse oppgaver

– Støy har veldig stor innvirkning på mennesker med redusert hørsel. I denne studien har vi undersøkt hørselsskaddes evne til å løse visse arbeidsoppgaver i støymiljøer. Studien viser at de er mer følsomme for sterke støynivåer og at det påvirker deres kognitive evner, som å tenke og løse problemer, sier Håkan Hua, forskeren bak studien.

I studien har 40 personer i alderen 40 til 47 år blitt testet. De representerer ulike yrker, som førskoleansatte, industriarbeidere, tjenestemenn og pleiepersonal, og har blitt delt inn i to grupper. Den ene har bestått av personer med god hørsel, den andre av personer som daglig bruker høreapparat og har en lett til moderat hørselshemming. De har blitt utsatt for ulike typer av ulyd fra blant annet kontormiljø, trafikk og førskole.

Påvirker forholdet til kolleger

Resultatene viser at det ikke bare er de kognitive evnene til hørselsskadde som påvirkes, men også mentale, psykososiale og fysiologiske forhold.

– Det påvirker også det sosiale samspillet med kollegene. De med redusert hørsel kjenner seg mer utsatt sosialt og trekker seg helst unna når det blir for mye støy, sier Håkan Hua.

Han trekker den konkusjonen at det gjenstår mye for å gjøre arbeidshverdagen lettere for denne store gruppen av arbeidstakere.

Høreapparat løser ikke alt

– Det skulle for eksempel gå an å gjøre mer med romakustikken. Men det er også viktig at kolleger og arbeidsgivere blir mer bevisst på hvordan hørselsskadde mennesker har det på jobben. Det er lett å tro at et høreapparat løser alt, men slik er det ikke. Det går fram av denne studien og tidigere forskning at en interessant gruppe å kikke nærmere på, er yngre kvinner og førskoleansatte med redusert hørsel.

Studien er gjennomført i samarbeid med forskere ved Örebro universitet.

(forskning.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS