Databruker
Databruker

Nå kan sjefen lese e-posten din

Fra 1. mars gjelder det nye regler på arbeidsplassen. Nå har arbeidsgiver lov til å lese e-posten din.

Publisert

De nye bestemmelsene gjelder ikke bare e-post. Alle elektroniske kommunikasjonsmedier omfattes av den nye lovforskriften, så lenge utstyret er eid av arbeidsgiveren. Dermed kan du heller ikke prate eller sende tekstmeldinger helt risikofritt i mobilen. Også chatting og fildeling kan granskes av sjefen, hvis han eller hun synes det er grunn til det.

Når arbeidsgiver eier elektronikken

De nye bestemmelsene, som ble vedtatt 28. januar 2009, vil inngå som nytt kapittel 9 i personopplysningsforskriften. De nye forskriftene omfatter innsyn i eventuelle e-postkasser den ansatte har fått i virksomheten til bruk i sitt arbeid, men også innsyn i og gjennomsøking av arbeidstakerens personlige område i virksomhetens datanett og innsyn i annet elektronisk utstyr. Forutsetningen er at det er arbeidsgiver som eier utstyret, og at arbeidstakeren har fått utlevert utstyret eller tilgang til det for bruk i sitt arbeid.

Gjelder ikke privateid utstyr

Bestemmelsene gjelder dermed ikke for innsyn i utstyr som den ansatte selv eier, selv om dette fra tid til annen benyttes i arbeidet ved virksomheten. Arbeidsgiver vil som hovedregel være avskåret fra innsyn i slikt privateid utstyr.Bestemmelsene gjelder heller ikke for innsyn i opplysninger som er lagret på fellesområder eller e-postkasser som er felles for hele virksomheten. Her vil arbeidsgiver ha rett til innsyn uten at særlige vilkår må oppfylles først. De nye bestemmelsene er i hovedprinsippet i tråd med Datatilsynets tidligere praksis for innsyn i e-post. Les mer om de nye bestemmelsene på Datatilsynets nettsider.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS