Datajobb cb533325

Unge it-folk sliter seg ut på overtid

Arbeidstilsynet frykter at unge datafolk sliter seg ut. De sier ikke fra før etter å ha møtt veggen.

Publisert

Ikt-bransjen går i høy­gir og det er stor mangel på kvalifisert arbeids­kraft. De som er til­gjengelige, jobber mye over­tid.

Noen får betalt for denne over­tiden, men langt fra alle. Dette er i utgangs­punktet ulovlig. Arbeids­miljø­loven setter også klare begrensninger på hvor mye over­tid som kan jobbes.

Sier ikke ifra

På tross av utstrakt bruk av overtid i bransjen, mottar Arbeids­tilsynet relativt få klager på overtids­bruken.

- Klagene kommer først etter at folk har møtt veggen og blitt utslitt etter mye jobbing, sier Bjørn Ludvigsen, rådgiver i Arbeids­tilsynet.

Ludvigsen mener at ikt-bransjen er en typisk ung bransje som til­trekker seg unge mennesker, og som kanskje ikke er klar over faren ved å strekke strikken for langt over tid. En god lønn og utsikter til å klatre i en dynamisk bransje, tror Ludvigsen kan få mange unge til å strekke seg litt mer enn det som bra er.

Mye overtid

En undersøkelse fra Infact, på oppdrag fra bemannings­firmaet Xtra personell, viser at over halv­parten av norske lønns­mottakere jobber over­tid ukentlig. En tredel av all over­tids­jobbingen gjøres gratis. Mest gratis­jobbing er det i handels­næringen.

Menn jobber mest over­tid. 65 prosent av mennene svarer at de jobber over­tid ukentlig, mot 46 prosent av kvinnene.

Les mer: Unge IT-folk sliter seg ut på overtid (Digi.no)

"
Powered by Labrador CMS