Ung-med-nedsatt-arbeidsevne

Flere unge har nedsatt arbeidsevne

Over 200 000 i Norge har nedsatt arbeidsevne. Dette er på samme nivå som for ett år siden. Likevel blir det flere unge, og svært mange av dem har psykiske lidelser.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ved utgangen av juni var 206 000 personer registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV, det vil si 6,2 prosent av befolkningen. 42 000 av dem var under 30 år, en økning på 6 prosent eller 2 200 personer sammenlignet med juni i fjor. 4,9 prosent av befolkningen i alderen 18-30 er nå registrert med nedsatt arbeidsevne.

– Når ledigheten øker og det blir vanskeligere å få jobb, rammer dette vanligvis personer med helseproblemer og unge mer enn andre, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Flere nye med nedsatt arbeidsevne

I løpet av andre kvartal 2015 ble 18 200 nye personer registrert med nedsatt arbeidsevne, en økning på 10 prosent fra året før. Antallet personer med arbeidsavklaringspenger økte med 5 prosent. Litt over halvparten av dem som ble registrert med nedsatt arbeidsevne i første halvår, mottok sykepenger i forkant. Økningen er størst i den yngste aldersgruppen og lavest for dem over 60 år.

Svært mange unge har psykiske lidelser

Den vanligste diagnosen blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser. 41 prosent av alle mottakere av arbeidsavklaringspenger hadde ved utgangen av juni en psykisk lidelse. For aldersgruppen under 30 år gjaldt dette hele 68 prosent.

– Vi ser at mange unge sliter med psykiske lidelser, og de vanligste diagnosene er depressive lidelser og angst. Det er viktig at disse får tett og god oppfølging for å øke deres muligheter til å komme i jobb, sier Åsholt.

Muskel- og skjelettlidelser

Den andre store diagnosegruppen er muskel- og skjelettlidelser. 31 prosent av dem som mottok arbeidsavklaringspenger i juni, hadde denne typen diagnoser. Muskel- og skjelettlidelser er mindre vanlig blant de unge. 8 prosent av de under 30 år har muskel- og skjelettlidelser, mens 43 prosent av de som er 50 år eller eldre har det.

Færre med arbeidsavklaringspenger

Over 70 prosent av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne mottar arbeidsavklaringspenger. Ved utgangen av juni gjaldt dette 148 700 personer, 3 800 færre enn i juni 2014. 20 900 personer mottar uføretrygd, mens 31 200 personer enten har sosialhjelp, kvalifiseringsstønad eller ikke mottar noen ytelser fra NAV.

Fortsatt nedgang i Hedmark

Størst nedgang finner vi i Hedmark med 10 prosent færre personer registrert med nedsatt arbeidsevne sammenlignet med i fjor. Deretter følger Vestfold og Vest-Agder med en nedgang på henholdsvis 4 og 3 prosent. Størst økning finner vi i Telemark med 6 prosent.

Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene hvor andelen av befolkningen som er registrert med nedsatt arbeidsevne er lavest, med henholdsvis 4,5 og 5,1 prosent. Østfold og Aust-Agder er fylkene hvor andelen er høyest med 7,9 og 7,6 prosent.

Powered by Labrador CMS