En ung kvinne fikk medhold i en Metoo-sak i Høyesterett.
En ung kvinne fikk medhold i en Metoo-sak i Høyesterett.

Kvinne fikk medhold i Høyesterett i Metoo-sak

En ung kvinnelig industrimekaniker fikk medhold i at to kunders adferd var seksuelt betont, uønsket og plagsom for henne. Nå er de dømt, og kvinnen er glad for å bli trodd.

Seksuell trakassering

  • Seksuell trakassering defineres som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.» Seksuell trakassering kan forekomme i mange former:
  • Seksuell trakassering er forbudt etter arbeidsmiljøloven. I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Arbeidsgiver har plikt til å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen og å håndtere det dersom det likevel skjer.
  • Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å behandle saker knyttet til seksuell trakassering i arbeidslivet, og har autoritet til å tilkjenne den fornærmede mellom 20.000 og 80.000 kroner i oppreisning.
  • Grove tilfeller og direkte seksuelle handlinger kan være brudd på straffeloven og straffes med fengsel for personen som står bak overgrepene.

(Kilde: Ldo og DN)

Den unge kvinnelige industrimekanikeren hadde anlagt søksmål mot to kunder av bedriften hun arbeidet i med krav om erstatning og oppreisning grunnet seksuell trakassering. For lagmannsretten gjaldt saken også krav mot arbeidsgiverselskapet, som ble dømt til å betale erstatning, melder NTB.

Spørsmålet for Høyesterett var om de to kundene hadde overtrådt forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven 2013 § 8, videreført i gjeldende likestillings- og diskrimineringslov § 13.

Den ene kunden hadde ved ett tilfelle lagt hendene under genseren på nedre del av ryggen til kvinnen, og ved ett senere tilfelle hadde han latt som om han skulle ta henne i skrittet. Den andre kundene hadde over tid oppsøkt kvinnen og blant annet gjentatte ganger kilt henne i midjen. Handlingene skjedde mens kvinnen var i arbeid som eneste kvinnelige ansatte på et mekanisk verksted med 15 ansatte.

Høyesterett kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Adferden fra begge kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen. De ble dømt til å betale oppreisningserstatning med henholdsvis 15.000 og 20.000 kroner.

– Dommen gir veiledning om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering, skriver Høyesterett.

Glad for å bli trodd

Tina Storsletten Nordstrøm, som er advokat i juridisk avdeling i LO, er kvinnens advokat.

– Min klient er glad for å bli trodd, og at saken endelig har fått sin avslutning. Denne saken er viktig fordi den tydeliggjør vernet mot seksuell trakassering, sier hun.

– Dommen viser at kvinner og menn ikke trenger å akseptere krenkende og plagsom oppmerksomhet. SSBs levekårsundersøkelse viser at 13 prosent av kvinner mellom 19 og 24 år opplever seksuell trakassering én gang i måneden eller mer. Min klients situasjon var således ikke unik, men et typisk eksempel på et svært omfattende problem, legger hun til.

Advokaten mener likevel nivåene på erstatningen er satt svært lavt. I tillegg ble det ikke tilkjent dekning for sakskostnader.

– Det er derfor fortsatt forbundet med stor økonomisk risiko å gå til domstolen med disse sakene, sier Tina Storsletten Nordstrøm.

Fornøyd med jobb i mannsdominert bedrift

Den nå 23 år gamle kvinnen var fornøyd med å ha fått jobb i den mannsdominerte bedriften. Hun kom godt overens med kolleger, og hadde ingen problemer med å parere den røffe humoren og direkte tonen på arbeidsplassen, ifølge hennes forklaring i tingretten.

Men kunder som tok på henne, satte en stopper for trivselen. Hun ble forbannet, og sa klart og tydelig ifra om at oppførselen var uakseptabel. Hun følte seg utrygg på jobben og meldte fra til lege, arbeidsgiver og styreleder for bedriften. Men den krenkende oppførselen bare fortsatte, og hun endte opp med å bli langtidssykmeldt. Den seksuelle trakasseringen skal hovedsakelig ha skjedd i 2016 og 2017.

(NTB)

Powered by Labrador CMS