Høyesterett skal blant annet ta stilling til om et klaps på baken er seksuell trakassering.

Metoo-sak opp i Høyesterett

Tirsdag og onsdag denne uka har Høyesterett behandlet en sak om hvor grensen for hva som regnes som seksuell trakassering går.

Det er NTB som melder dette.

– Det er første gang Høyesterett behandler sak om de nedre grenser for hva som påstås å være seksuell trakassering fra to kunder overfor en yngre kvinnelig ansatt, skriver advokat Nicolay Skarning i Kvale advokatfirma i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Landets øverste rettsinstans skal blant annet ta stilling til om kiling av en arbeidstaker, to hender på bar rygg og et klaps på baken kan regnes som seksuell trakassering.

Kan få prinsipiell betydning

Det er satt av to dager til behandling av saken, 8. og 9. desember, og dommen kan få betydning for flere arbeidsmiljøsaker i Norge. Det gjelder spørsmålet om hva som er uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen, men også utenfor, for eksempel på et julebord.

– Kunders opptreden overfor ansatte, og grensene for disse, vil også bli belyst, sammen med bedriftens plikt til å verne ansatte, krav til varslingsrutiner sammen med kravene til selve oppfølgingen av et varsel om kritikkverdig opptreden, skriver Skarning.

LO og Fellesforbundet fører saken på vegne av kvinnen, som fikk 36 000 kroner i erstatning for manglende oppfølging fra arbeidsgiver. Det er saken mot kundene som har gått videre til Høyesterett.

(NTB)

Powered by Labrador CMS