Fyllekjøring-yay-581226
Fyllekjøring-yay-581226

Mister du lappen, kan du også miste jobben

Ansatte som trenger bil i jobben, risikerer å bli oppsagt hvis sertifikatet ryker, advarer ekspert på arbeidsrett. Terskelen er lav hvis årsaken er fyllekjøring.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

– Nå som vi snart går inn i julebordsesongen, kan det være særlig god grunn til å tenke over dette. En dom for promillekjøring vil i mange tilfeller kunne være en oppsigelsesgrunn, sier Jens Kristian Johansen, partner i advokatfirmaet Grette.

Saklig grunn

– Når bil er en forutsetning for å utføre arbeidsoppgavene, vil tap av førerkortet kunne endre situasjonen så betydelig at det gir saklig grunn til oppsigelse, ifølge Johansen. Men også årsaken til at lappen ryker kan ha betydning.

– Kombinasjonen rattfyll og ren sjåførfunksjon vil være så vidt umulig at jobben trolig går tapt. Ved fartsovertredelser kan omstendighetene være veldig ulike. Konsekvensene ved tap av førerkortet på dette grunnlaget åpner nok i større grad for skjønnsmessig vurdering.

Hvor avhengig arbeidstakeren er av å kjøre selv for å utføre jobben spiller inn. Også muligheten for å ta ut ferie eller permisjon i perioden uten lappen kan komme i betraktning.

Omplassering et alternativ

– Omplassering til annet arbeid er også et alternativ som vurderes i mange tilfeller, særlig når arbeidstakeren ikke kan bebreides for tap av sertifikatet. Hvis årsaken er sykdom, vil nok bedriftene strekke seg langt for å finne gode løsninger, sier Johansen. Dette fordi en eventuell oppsigelse skal være forholdsmessig, påpeker han.

– Dersom den ansatte rammes hardt, kan dette medføre at arbeidsgiver ikke kan si opp vedkommende, men eventuelt heller må tilby vedkommende andre arbeidsoppgaver midlertidig eller permanent. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne er aktuelle i slike tilfeller.

Kan være tillitsbrudd

Motsatt mener advokaten at veien til oppsigelse er kort for ledere og ansatte i funksjoner som krever spesiell tillit.

– I de fleste typer saker der oppsigelse er aktuelt, må bedriftene vurdere alternativer. Hvor intens denne plikten er ved tap av sertifikatet, er avhengig av blant annet behovet for sertifikat i jobben, hvordan det har skjedd, størrelsen på virksomheten, forutsetningene for arbeidsforholdet og graden av ulempe ved å miste jobben.

Mange førerkortbeslag

Jens Kristian Johansens råd til bedriftene er å sørge for klare arbeidsavtaler og dokumentasjon av forutsetningene for ansettelsen.

– Tydelighet fra starten av er viktig for begge parter, og gjør behandlingen av vanskelige personalsaker enklere og mer forutsigbar, sier han.

Ifølge tall fra politiet ble det gjort 12 742 førerkortbeslag i forbindelse med kontroller i fjor. 6257 av disse skyldtes fartsovertredelser. 3963 skyldtes kjøring i ruspåvirket tilstand. De resterende 2522 beslagene skyldtes trafikkatferden for øvrig.

Ved utløpet av august var samlet antall førerkortbeslag i 2014 nådd 8390. Også i år er fartsovertredelser den vanligste årsaken, fulgt av kjøring i ruspåvirket tilstand.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS