Bilde av Nav- logoen på en husvegg.
VOLD OG TRUSLER: Arbeidstilsynet fant mangler ved Nav Hamar som er vanlige ved mange Nav-avdelinger i Norge.

Arbeidstilsynet fant mangler hos Nav Hamar

Nyttige tilbakemeldinger, mener lederen for Nav-kontoret om rapporten der det blant annet påpekes mangler ved risikovurderingene for ansatte.

Publisert

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn ved Nav-kontorer i hele landet, særlig for å se hvordan etaten arbeider for å forebygge vold og trusler. 

Nav Hamar i Innlandet er blant kontorene som har hatt besøk av Arbeidstilsynets inspektører. Og i rapporten som er skrevet, påpekes en rekke feil og mangler ved måten Nav-avdelingen håndterer arbeidsmiljømessige spørsmål.

Det er Hamar Arbeiderblad som skriver om dette.

Mangler risikovurderinger

Blant annet mener Arbeidstilsynet at Nav-avdelingen mangler kartlegginger, riskovurderinger, planer og tiltak mot arbeidsrelaterte psykiske plager og muskel-skjelett-plager.

Det påpekes at ansatte kan oppleve vold, trusler og ubehagelige hendelser, men også på dette området er det mangler i kartlegging, risikovurdering, planer og tiltak.

Arbeidstilsynet fant også at verneombudet ikke får automatisk tilgang til meldte HMS-avvik, og at det mangler en samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten om bistand.

«Under tilsynet kom det fram at de ansatte har arbeidsoppgaver der kontakt med brukere kan være belastende. Flere ansatte erfarer emosjonelle belastninger ved arbeidet som utføres, og det ble beskrevet arbeidsmiljøfaktorer som enkeltvis og samlet kan gi helseplager», heter det i tilsynsrapporten.

Vanlige feil

Til avisen sier ansvarlig seksjonsleder Monica Wiig Kolstad hos Arbeidstilsynet at funnene hos Nav i Hamar er vanlige ved mange av etatens avdelinger.

– Det er således ikke noe mer alvorlige brudd her enn ved andre virksomheter i Nav, sier hun.

Leder Hanne Sofie Holmen ved Nav Hamar sier hun er glade for tilsynets rapport.

– Vi ser på tilsynet som en mulighet til å bli bedre, sier hun til Hamar Arbeiderblad.

Hun understreker at alle Nav-ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag.

I rapporten gir Arbeidstilsynet en rekke pålegg til Nav-kontoret, og Homen forsikrer at disse vil bli fulgt opp.

Tilsynene med om lag en tredel av alle de 260 Nav-kontorene i landet begynte i fjor høst, og varte fram til  sommeren 2023. Nav Hamar hadde besøk av Arbeidstilsynet 12. april.

Powered by Labrador CMS