Kjørekultur-vektere-G4S

HMS i praksis - ikke bare på papiret

– Vi skal tenke HMS i arbeidshverdagen vår - ikke bare ha det i permer på kontoret.

Publisert

Nina Bendiksen, G4S (Foto: Jan Tveita)

Dette sier Nina Bendiksen, administrasjonssjef i G4S i Oslo. Det internasjonale sikkerhetsselskapet med over 2000 ansatte i Norge har nylig avsluttet et omfattende HMS-prosjekt med verneombud, tillitsvalgte og ledelse som deltakere.– Prosjektet startet med en HMS-undersøkelse i mai i fjor, forteller Bendiksen. Nå er prosjektet avsluttet, og vi har gått over i driftsfasen, tilføyer hun. Vi har etablert et fast HMS-forum i selskapet og skal møtes jevnlig for å utveksle erfaringer. – Om ett år skal vi kjøre HMS-undersøkelsen på nytt, da får vi svar på hvilke endringer som har skjedd i løpet av året.

Stor aktivitet

G4S tilbyr sikkerhetstjenester innenfor et bredt spekter både til offentlige og private virksomheter. Dette kan dreie seg om vektertjenester, tekniske sikkerhetsinstallasjoner, risikovurderinger og sikkerhet rundt store og små arrangementer landet rundt. Den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen på Telenor Arena i 2010 og VM på ski i Oslo i fjor er bare noen eksempler på store arrangementer der G4S har hatt ansvaret for sikkerheten. Slike begivenheter krever stor innsats fra store mannskapsstyrker fra sikkerhetsleverandørens side.– Da plikter vi også å ta godt vare på våre folk, understreker Bendiksen. Ikke bare i forbindelse med store events, men også i det daglige sikkerhetsarbeidet. Det er tross alt da hovedaktivitetene våre foregår, sier hun.

Resultatene

– Tilbakemeldingene vi fikk på HMS-undersøkelsen viser at mange medarbeidere gir uttrykk for at de ønsker mer opplæring i HMS og mer informasjon om temaet fra ledelsen. Noen etterlyste gode ergonomitiltak på arbeidsplassen, og andre savnet vernerunder. Alt dette tar vi til etterretning og vil sette inn tiltak der vi finner det nødvendig.– Men vi fikk også en rekke positive tilbakemeldinger på HMS-arbeidet i selskapet, legger Bendiksen til.

Helsekampanje

– Skrittellerkonkurransen G4S Tour of Norway ble for eksempel godt mottatt. Alle som ble med i helsekampanjen, fikk utdelt en skritteller som regnet alle fysiske aktiviteter om til skritt, og det gjaldt å gå fortest via egne G4S-avdelinger innen et visst tidsrom. – Konkurranseinstinktet våknet landet rundt, og engasjementet var stort. Blant annet forsøkte laget Bergen Killers fra Stavanger innbitt å slå sine kollegaer i nabobyen, mens det også var stor konkurranse om å vinne over laget Kompani Berg, som besto av ledergruppen i G4S. To ganger har vi kjørt denne helsekampanjen og til sammen deltok over 700 ansatte. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne som gjerne vil bli med på en aktivitetskonkurranse i en eller annen form igjen.

God kjørekultur

– Vi har ikke minst lagt stor vekt på god kjørekultur, det vil si trygg og skadefri kjøring i trafikkbildet. Med kampanjen ønsket vi å vise at G4S-ansatte kan oppføre seg i trafikken og samtidig ta vare på firmabilene sine. Denne kampanjen bidro til en betydelig reduksjon i skader på bilparken. Skadefrekvensen på firmabiler i G4S i 2010 var på hele 95,5 prosent og det ble meldt inn 194 skader totalt. Hittil i år er vi nede i 66 skader, altså en betydelig reduksjon. Målet er enda færre skader. Bilbeltekampanjen og HMS-huskeliste i bilen er viktige innslag i kjørekulturkampanjen, forteller Bendiksen.

HMS-dag

G4S skal også gjennomføre en HMS-dag for sine ansatte i større byer landet rundt. Den første HMS-dagen fant sted i september i fjor i Oslo, og i løpet av året står Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand for tur. Temaet for opplæringen er sikkerhet på jobb og hjemme, herunder brannvernteori og akutt førstehjelp. – HMS-dagen har pliktig oppmøte for alle med kontorplass i selskapet, og har så langt blitt positivt mottatt. Ansatte som ennå ikke har deltatt på HMS-dagen, maser på tidspunkt for opplæringen - noe som må sies å være bra.

Lederansvar

– HMS og arbeidsmiljøet er et lederansvar, derfor har vi lagt stor vekt på å bevisstgjøre dette lederansvaret på alle nivå i selskapet. Vi har fokus på verktøy for å kartlegge risiko blant ansatte, risikoreduserende tiltak, HMS-relatert opplæring og kursing og gjennomgang av uønskede hendelser og konsekvenser av disse. Det er også besluttet at HMS skal på agendaen på alle ledermøter.Der lederen går først, følger de øvrige ansatte etter. Dette gjelder ikke minst det psykososiale arbeidsmiljøet, for eksempel når det dreier seg om å forebygge konflikter, mobbing og utbrenthet blant våre medarbeidere. Lederen må være til stede og fange opp signaler der noe er i ferd med å ta gal retning, understreker Bendiksen.

Seniorpolitikk

Og HMS-arbeidet stopper ikke der. G4S ønsker å ta bedre vare på seniorene sine også:– Derfor skal vi etablere en G4S seniorklubb der ansatte over 65 år automatisk blir medlem. Her vil vi ha seniorsamlinger, egne arrangement, invitasjon til ulike aktiviteter i G4S-regi, eget adgangskort med adgang til felleslokaler, tilgang til Intranett, osv. Vi håper seniorklubben blir godt mottatt, sier Nina Bendiksen i G4S.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS