Turbilsjåfør-1

Hver tredje yrkessjåfør opplever stress

En av tre yrkessjåfører opplever stressende arbeidsforhold, viser en ny rapport. Den viser også at sju av ti arbeidsgivere ser på useriøse aktører i bransjen som en stor utfordring.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Fafo og TØI om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen.

– Det er behov for tiltak mot useriøse aktører i transportbransjen. Blant annet gjennom et økt samarbeid mellom tilsynsmyndigheter, og et større press på bestillere av transporttjenester, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Arbeidsforhold og vilkår

I rapporten fremkommer det at 33 prosent av norske sjåfører i stor eller noen grad opplever stress på grunn av sin egen arbeidssituasjon. 70 prosent av sjåførene mener tidspress er hovedårsaken til stress, og 54 prosent mener trafikale forhold har skylden.

– Det er mangler i det systematiske HMS-arbeidet og vernetjenesten mange steder, sier Finboe Svendsen.

Flere utfordringer

Ifølge Fafo/TØI er det en bred enighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om at den landbaserte transportnæringen står overfor en rekke utfordringer som følge av økt internasjonal konkurranse.

For myndighetene er kontrolloppgavene krevende å gjennomføre på grunn av språkutfordringer og utenlandske sjåfører som ofte holder tilbake informasjon. Ifølge rapporten er det nødvendig med et økt samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og politiet.

– Slik situasjonen er i dag er det utfordrende å gjennomføre kontroller. Gjennom et bedre og mer organisert samarbeid mellom tilsynsmyndigheter, partene i arbeidslivet og politiet skal vi sammen bedre arbeidsforholdene for sjåfører på norske veier, sier Finboe Svendsen.

Økt konkurranse

Et økt press fra de useriøse aktørene i transportbransjen skaper utfordringer for seriøse bedrifter. Rapporten viser at 72 prosent av arbeidsgivere er helt enig i at useriøse selskaper som ikke følger lov- og avtaleverk, gjør konkurransesituasjonen vanskelig for seriøse transportbedrifter i Norge.

Et av rapportens forslag til tiltak er å legge et større ansvar på bestillere av transporttjenester.

– Det er nødvendig å legge et større press på bestillere. Det er de som i stor grad setter premissene for hvordan transporten gjennomføres, herunder tidspunkt for leveranse og arbeidstidens lengde, sier Finboe Svendsen.

Om rapporten

Formålet med den nye FAFO/TØI-rapporten er å bidra med kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor, og si noe om innsatsen som er nødvendig fremover. Rapporten er publiseres på http://www.arbeidstilsynet.no/.

Om treparts bransjeprogram transport

Treparts bransjeprogram transport består av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og myndighetene. De skal sammen jobbe for å bedre sikkerheten og øke seriøsiteten i transportbransjen.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS