Høyere oppslutning om likestilling i Norge

Mens flere land opplever økt motstand mot likestilling, går det andre veien i Norge. – De fleste synes det er ganske selvfølgelig at kvinner skal jobbe og at menn skal bidra hjemme, sier norsk forsker.

Publisert

– Man ser økende polarisering i befolkningens holdninger til likestilling i en rekke land, sier Ragni Hege Kitterød, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Sammen med Mari Teigen har hun skrevet rapporten «Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?». Målet var å finne ut om antifeministiske holdninger og skepsis mot likestilling har fått fotfeste i den norske befolkningen.

I Øst-Europa, men også i USA og Sør-Amerika, ser man økende oppslutning om nasjonalkonservativ ideologi og antifeminisme. Der innfører de LHBT-frie soner, og mange er mot selvbestemt abort og seksualundervisning i skolen, skriver Kitterød og Teigen i rapporten.

Veien mot et likestilt samfunn er dermed ikke nødvendigvis så friksjonsfri som man kanskje hadde trodd, ifølge forskerne.

Samlet rundt likestilling

Kitterød og Teigen har analysert holdninger til likestilling i Norge for å finne ut om man ser økende forskjeller blant befolkningen. De har samlet undersøkelser som blant annet måler holdninger til at kvinner deltar i arbeidslivet, fordeling av arbeid i hjemmet og selvbestemt abort. De fleste spørsmålene har blitt stilt i flere tiår.

Basert på funnene i undersøkelsene er forskerne klare i sin konklusjon: Det er ingen tegn til polarisering i likestillingsspørsmål Norge.

– Det er blitt høyere oppslutning om likestilling og mindre spredning i befolkningens holdninger. Men det er fortsatt forskjeller mellom grupper, og kvinner slutter mer opp om likestilte familieroller enn menn.

Du kan lese hele saken på Kilden kjønnsforskning.no.

Powered by Labrador CMS