Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) taler på Inkluderingsdugnaden i 2020.

Fremdeles en vei å gå for inkluderingsdugnaden

I 2018 gikk startskuddet for inkluderingsdugnaden. Målet var å få offentlige og private virksomheter til å inkludere flere med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en. Tre år etter er målet ennå ikke nådd.

Publisert

Minst fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en, sa regjeringen da startskuddet gikk for Inkluderingsdugnaden i 2018. Men selv om antall ansatte i målgruppen økte fra 2019 (279 personer), til 2020 (333 personer), gikk prosentandelen ned fra 2,2 prosent til 2,0 prosent. Nedgangen skyldes flere statlige ansettelser totalt i 2020 enn i 2019.

– Jeg er glad for at staten ansetter stadig flere personer i målgruppen for inkluderingsdugnaden. Selv om vi ikke er i mål, har vi klart å holde trykket oppe på inkludering gjennom et krevende år med pandemi, smitteverntiltak og hjemmekontor, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Heve kompetansen for inkludering

Etter at dugnaden ble lansert i 2018, har det blitt gjort et betydelig arbeid for å heve kompetansen innen inkludering blant rekrutterende ledere i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har de siste årene utarbeidet veiledningsmateriell, kurs og verktøy for å støtte virksomhetene i inkluderingsarbeidet. Gjennom traineeordningen i staten lyses det ut midlertidige stillinger som forbeholdes jobbsøkere i målgruppen. Traineene får støtte til å utvikle seg som medarbeidere og verdifull arbeidserfaring.

I fjor ble også departementene pålagt å lage handlingsplaner for hvordan underliggende virksomheter skal arbeide med dugnaden. Disse handlingsplanene ble ferdigstilt høsten 2020, og har satt inkludering på dagsorden i styringen av virksomhetene.

Krever målrettet arbeid

– Inkludering skjer ikke av seg selv, men krever målrettet arbeid over tid. Det å ha en jobb å gå til handler om mer enn inntekt. Det handler om selvfølelse, selvrespekt og å ha et sosialt nettverk. Derfor er det et klart mål å inkludere flere i arbeidslivet, og staten skal gå foran, sier Astrup.

Vestland har klart det

Statsforvalteren i Vestland er blant de statlige virksomhetene som lyktes med inkluderingsdugnaden og målet om at minimum fem prosent av alle nyansatte skal være personer med nedsett funksjonsevne eller hull i CV-en. I 2020 hadde de 35 ansettelser. Fire av de nyansatte var i målgruppen for inkluderingsdugnaden, noe som tilsvarer 11,43 prosent av ansettelsene.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS