Styrker sikkerheten til de ansatte i fengslene

Med bakgrunn i en økning i antall trusler mot ansatte, har kriminalomsorgen besluttet at det skal brukes tjenestenummer ved utarbeidelse av rapporter, notat og vedlegg.

Spørsmål om bruk av tjenestenummer har vært et tema over lengre tid i kriminalomsorgen. Det har lenge vært vurderte at lovverket ivaretar og balanserer hensynet til ansatte og innsatte på en tilstrekkelig og sikkerhetsmessig god måte.

Det var imidlertidig med bakgrunn i en økning av antallet trusler mot ansatte i kriminalomsorgen, at det har blitt besluttet at den ansatte skal bruke ansattnummer i utarbeidelse av rapporter, notat og vedlegg. Økningen har vært jevnt stigende de siste årene.

Sammen med de rent sikkerhetsmessige vurderingene hører hensynet til å kunne skjerme ansatte på grunn av en annen parts atferd i form av trusler, vold, sjikane og uthenging i bla. sosiale medier.

Behovet for ansatte å kunne skjerme seg i slike tilfeller er mye større i dag, enn hva det var tidligere. Spesielt med den økte bruken av internettbaserte tjenester og sosiale medier.

Tjenestenummerene skal ikke tas i bruk i det daglige samspillet mellom innsatte og ansatte.

Innføringen av tjenestenummer har ikke betydning for muligheten til å få innsyn i de opplysninger som den enkelte rettmessig har krav på å få. Innføringen av tjenestenummer betyr derimot at den innsatte/domfelte som utgangspunkt ikke gis opplysning om hvilken ansatt som har utarbeidet rapport eller annen skriftlig material som er en del av en sak.

(Kriminalomsorgen/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS