Billakkering
Billakkering

Fortsatt får mange astma i jobben

Sprøytelakkerere og rørleggere løper fortsatt en høy risiko for å bli rammet av astma i jobben, viser ny svensk studie.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Til tross for at risikoene er kjent og det finnes gode anbefalinger om verneutstyr, rammes fremdeles et stort antall mennesker av astma etter å ha blitt eksponert for kjemikalier på arbeidsplassen. Dette viser en internasjonal studie med 13 000 personer gjennomført i Sverige, skriver forskning.se.

Utbredt på verdensbasis

Astma er en av de vanligste sykdommene blant voksne i verden. Fremdeles forårsakes mange astmatilfeller av at mennesker eksponeres for skadelige stoffer i arbeidslivet - til tross for at risikoen knyttet til kjemikaliebruk har vært kjent lenge og at det finnes veletablerte anbefalinger for håndtering og verneutstyr.

Også norske arbeidstakere

En studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har kartlagt astmatilfeller hos 13 000 tilfeldig utvalgte voksne i Sverige, Norge, Danmark, Island og Estland i perioden 1980-2000. Studien fant at totalt 429 personer fikk astma i løpet av studieperioden. Blant kvinnene kunne sju prosent av tilfellene kobles til eksponering i arbeidslivet – blant menn hele 14 prosent. Sagt på en annen måte betyr dette 1,3 astmatilfeller pr. 1000 mann, samt 2,4 tilfeller pr. 1 000 kvinner.

– For å kunne arbeide forebyggende er det viktig å påvise både hvilke stoffer i arbeidslivet som øker risikoen for astma, og hvilke yrker som utgjør høyrisikoyrker, sier Linnea Lillienberg, forsker ved Sahlgrenska akademin.

Dette er risikoyrkene

" Ifølge studien er det arbeidstakere i disse yrkene som løper størst risiko for å pådra seg astma: • Sprøytelakkerere som utsettes for diisocyanater i lakk.• Rørleggere som håndterer lim og isolerskum.• Renholdere som håndterer rengjøringsmiddel. • Helse- og omsorgspersonell som er eksponert for rengjøringsmiddel og lateks i latekshansker, spesielt dersom hanskene inneholder pudder.• Næringsmiddel- og tobakksindustrien der ansatte eksponeres for proteiner fra planteriket. • Frisører som håndterer kjemikalier i blekemiddel og negledesignere som bruker hurtigtørkende lim.

–Visse personer har større risiko for å rammes, for eksempel får personer med høysnue oftere astma om de utsettes for proteiner fra planter og dyr. Men om vi ser på de som ikke hadde økt tilbøyelighet, var risikoen større hos menn som eksponeres for epoxy og diisocyanater, som forekommer i for eksempel lim, lakk og skumplast. Blant kvinner uten høysnue var risikoen spesielt høy hos dem som håndterer rengjøringsmiddel, sier Linnea Lillienberg.

(forskning.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS