El-avfallshåndtering
El-avfallshåndtering

Håndtér el-avfallet forsvarlig

Innsamling, bearbeiding og gjenvinning av el-avfall er forbundet med stor helserisiko for arbeidstakerne dersom du ikke forebygger farene ved eksponering. Dette viser en ny kunnskapsoversikt fra svenske Arbetsmiljöverket.

Publisert

(Foto: Renas)

Gjenvinningen av el-avfall øker fordi det er mer lønnsomt å gjenvinne metaller som kobber, aluminium og gull enn å bryte dem som malm, skriver det svenske nettstedet prevent.se. Men samtidig er det mye som tyder på at håndteringen er alt annet enn risikofri.

Farlig støveksponering

– Ved håndteringen av el-avfall eksponeres arbeidstakerne for støv som inneholder bromerte flammehemmere og ulike typer metaller, sier yrkeshygieniker Anneli Julander fra Instituttet for miljømedisin ved Karolinska Institutet.

Professor Per Gustavsson ved samme institutt mener at støveksponeringen i seg selv kan gi opphav til sykdommer i åndedrettsorganer, som for eksempel kols, og sannsynligvis også hjerte- og karsykdommer.

– Eksponering for bly gir blant annet forsinket mental utvikling hos barn. Arbeid der arbeidstakeren kommer i kontakt med bly, er helt forbudt for gravide kvinner, og kvikksølv påvirker blant annet nervesystemet og nyrer, sier han.

Det finnes ingen tidligere studier å sammenlikne med, men begge forskerne tror ikke risikoen har endret seg spesielt mye i løpet av de siste ti årene.

– I senere tid har likevel mange forsøkt å redusere bly- og kvikksølveksponeringen ved å la være å knuse fjernsyns- og dataskjermer, sier Julander.

Elektronikkindustrien styrer

Hun tror likevel at støvrisikoen kommer til å være der også i fremtiden. Utviklingen i elektronikkindustrien styrer også hvilke stoffer som arbeidstakerne kommer til å bli utsatt for.

Anneli Julander mener at bransjen kan arbeide forebyggende ved å foreta risikovurderinger og måle eksponeringen av støv og metaller for å kunne sammenlikne med de verdiene som er beskrevet i lover og forskrifter. Dessuten går det an å redusere risikoen ved å tildekke arbeidsoperasjoner som skaper ekstremt mye støv, for eksempel knusing av materialer.

– Videre bør man se på renholdsrutinene slik at disse ikke forårsaker støveksponering. Våtstøvsuging av golvflater samtidig som du tar hånd om spillvannet, er en måte å gjøre dette på.

(prevent.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS