Byggarbeid-i-kulde

Slik takler du ekstremkulda

Det kan være svært ubehagelig når det er for kaldt på arbeidsplassen. Hvordan skal du forholde deg til utendørsarbeid når kulda setter inn?

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Når det er for kaldt, nedsettes fingerferdigheter, presisjon og tempo. Det kan oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes. Enkelte blir mer mottakelig for infeksjoner, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Utearbeid i ekstrem kulde

Opplevelsen av kulde er avhengig av både temperatur, vind og fuktighet. Arbeidsmiljøloven gir ingen temperaturgrenser. Verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse. Det er inngått enkelte lokale avtaler om at arbeidet stanser ved temperaturer under minus 20 °C.

Ekstra klær ved behov

Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren.

Du kan ikke gå hjem

Kortvarig kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem på grunn av temperaturproblemene alene. Blir du syk som følge av kulda, er det selvfølgelig en annen sak.

Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger for å oppnå varme kan hjelpe noe, for eksempel bruk av ekstra varmekilder

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Arbeidstilsynet bistår

Dersom problemene ikke kan løses på annen måte kan man tilkalle Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Generelle råd ved kuldeproblemer er å sørge for å tette vinduer og dører, tette sluser mot trekk, skaffe ekstra varmekilder, eventuelt bedret isolasjon, flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk, justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg, endre driftsmåten for varmeanlegget ved å øke nattetemperaturen, lufte radiatorer og justere termostater.

(arbeidstilsynet.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS