Flyvere-i-cockpit
Flyvere-i-cockpit

God sikkerhetskultur gir lavere sykefravær

Virksomheter som har en god sikkerhetskultur, har bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær enn virksomheter med dårlig sikkerhetskultur. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Publisert

Det er klare sammenhenger mellom sikkerhetskultur, arbeidsmiljø og sykefravær. (Ill. foto: Colourbox.com)

Sikkerhetskultur er et begrep som oppsto i kjølvannet av Tsjernobylulykken i 1986. Manglende sikkerhetskultur ble lansert som en viktig årsak til ulykken. En organisasjon med god sikkerhetskultur er kjennetegnet av at sikkerhet er høyt verdsatt og sterkt fokusert på alle nivåer - at det er en del av kulturen i virksomheten.

Best i luftfart

Rapporten gjengir resultatene fra en survey til piloter og førere i ulike transportselskaper med spørsmål utviklet for å kvantifisere sikkerhetskulturen i ulike transportgrener: fly, helikopter, buss og bane. Resultatene viser at sikkerhetskulturen framstår som best i luftfart og som dårligst i bussbransjen.

Gir også bedre trafikksikkerhet

Sikkerhetskulturen i virksomheten påvirker den enkelte førers sikkerhetsatferd både på jobb og privat. Det er også en klar sammenheng mellom egen sikkerhetsatferd og selvrapporterte hendelser og ulykker. De klare sammenhengene mellom sikkerhetskultur, arbeidsmiljø, egen sikkerhetsatferd og ulykker/hendelser viser at tiltak for å forbedre sikkerhetskulturen, kan ha et stort potensial for å forbedre trafikksikkerheten i disse transportgrenene. Sammenhengene viser også at forbedringer i sikkerhetskulturen kan gi forbedringer når det gjelder arbeidsmiljø og sykefravær.

Du kan lese hele rapporten fra TØI her.

(Transportøkonomisk Institutt)

"
Powered by Labrador CMS