Sammen mot vold og trusler i idretten. Rune Solberg Swahn, politiinspektør, Felles enhet for forebygging i Oslo Politidistrikt, Berit Kjøll - Idrettspresident, Terje Svendsen, Fotballpresident og Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF.

Sammen mot vold og trusler i idretten

Norsk idrett står samlet om å ta et felles grep mot vold og trusler i idretten. Derfor har nå Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norges Fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet, laget en veileder for idrettslag som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

– Norsk idrett speiler samfunnet. Det er vold i samfunnet, og det vil finnes vold i idrettssammenheng. Og det er nettopp derfor vi må være vårt ansvar bevisst. Vold hører ikke hjemme i idretten, sa idrettspresident Berit Kjøll under et lunsjmøte om forebygging og håndtering av vold og trusler – arrangert av Norges Fotballforbund.

Hun var klar på at idretten må bli bedre og løfte seg i dette arbeidet, og at idretten tar problemet på største alvor. – I flere år har vi satt et sterkt søkelys på seksuell trakassering og overgrep – nå gjør vi det samme når det gjelder vold og trusler. Derfor har vi laget en veileder der idrettslag og deres medlemmer får vite hva de skal gjøre dersom noen blir utsatt for vold eller trusler, sier Kjøll.

De tre viktigste tiltakene

De tre viktigste tiltakene Kjøll sier de tre viktigste tiltakene for å få redusert vold og trusler i idretten er:

· Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.

· Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes.

· Veilederen for håndtering av vold og trusler gir alle idrettslag råd om hvordan saker skal håndteres.

Håvard B. Øvregård, rådgiver verdi i Norges idrettsforbund, understreker at i saker med kroppsskade eller grove trusler, skal saken alltid meldes til politiet av idrettslaget dersom ikke den utsatte selv anmelder saken. Det vil si at alle slike saker skal politianmeldes. Fotballforbundet mottok 100 saker i 2019 Norges Fotballforbund skriver at det i 2019 ble registrert 100 saker fordelt på 91 kamper; 74 saker med vold og 26 saker med trusler. Kartleggingen viser at omfanget ikke har vært godt nok kjent, og at NFF ikke har vært bevisst nok på forholdet mellom selvdømmeordningen og rettssamfunnets rolle, samt ulikheten i saksbehandling og sanksjoner i kretsene.

Nulltoleranse mot vold

– Trygg er en av våre viktigste verdier. Det betyr nulltoleranse for vold. NFF ønsker å ha en langt mer aktiv holdning til spørsmålet om politianmeldelse. Vold og trusler er ikke et problem som eies av voldsutøveren og den fornærmede alene. NFF har som øverste fotballmyndighet et særskilt ansvar for å sørge for at våre konkurranser er trygge for alle, sier fotballpresident Terje Svendsen. Eget anmeldelsesskjema NFF jobber sammen med politiet for å utvikle et eget anmeldelsesskjema, samt at det sees på muligheten for å opprette en kontaktperson for fotballen i hvert politidistrikt.

Eget anmeldelsesskjema

– NFF skal som organisasjon politianmelde saker om vold og trusler hvor sakene er så alvorlig at de i NFFs domsorganer vil bli behandlet som straffesaker, det vil si alle saker med minst tre måneders utestengelse, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

(Pressemelding fra Norges Idrettsforbund)

Du kan lese veilederen her.

Powered by Labrador CMS