(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Viktig å ha et godt forhold til sjefen

Ansatte som presterer dårlig på jobb og er lite likt av sjefen, risikerer å bli ydmyket og latterliggjort av sjefen – og mobbet av medarbeidere. Men ledere tolererer likevel slappe ansatte bedre, om de ellers har et godt forhold, viser en studie.

– Dessverre viser forskningen at jo dårligere relasjon det er mellom leder og medarbeider, dess mer vil medarbeideren mobbes hvis de gjør en dårlig jobb i ledernes øyne, sier professor Robert Buch ved OsloMet til forskning.no. Buch står bak en ny studie om såkalt destruktiv ledelse.

Destruktiv ledelse

Studien har han gjort sammen med Geir Thompson og Lars Glasø ved Handelshøyskolen BI. De har undersøkt om det var noen sammenheng mellom medarbeiderens jobbprestasjon og i hvilken grad lederen reagerte med ydmykelse, tvang og latterliggjøring av sine ansatte – altså en alvorlig grad av destruktiv ledelse. I studien har nesten 500 ansatte og deres ledere deltatt.

– Et av de viktigste funnene tyder på at en god relasjon mellom leder og medarbeider er avgjørende. Ledere ser ut til å tolerere ansatte som presterer dårlig, dersom de opplever å ha en god relasjon til dem, forklarer han.

Latterliggjør sine ansatte

Mange arbeidstakere har opplevd å bli mobbet av sjefen. Eksempler på hva destruktive ledere gjør, er å utsette sine medarbeidere for sinneutbrudd. De ignorerer ofte sine ansatte, ydmyker dem og latterliggjør dem foran andre. Disse lederne kan også sabotere for sine ansatte og tvinge dem til å gjøre ting de kanskje ellers ikke ville ha gjort.

– Dette rammer både enkeltskjebner og samfunnet som helhet, sier Buch.

På hvilken måte dette påvirker de ansatte, avhenger av alvorlighetsgraden på lederens destruktive atferd. Konsekvensen kan blant annet være psykiske og fysiske plager, sykemeldinger og dårlig produktivitet.

Lar de andre dra lasset

– Sjefer er oftere uhøflige mot sine medarbeidere dersom de har mindre tillit til personen, forteller Buch. Han har tidligere forsket på hvorvidt en god relasjon BBmellom ledere og medarbeidere hadde noe å si for om medarbeiderne oppfattet lederen som uhøflig, og hvilke konsekvenser en slik oppfattelse eventuelt hadde. De medarbeiderne som opplevde lederne sine som uhøflige, bidro mindre inn i arbeidsgruppen sin.

– En forklaring på dette kan være at det er en måte å hevne seg på lederen på – ved å la de andre dra lasset mens en selv bare later som man jobber i gruppen, sier Buch.

Den mørke siden av ledelse

Rundt fem prosent av arbeidstakerne blir mobbet på jobben til enhver tid – og rundt halvparten av disse blir mobbet av sjefen sin, ifølge tall fra Universitetet i Bergen og Statens arbeidsmiljøinstitutt. I 2015 var det 2,7 millioner sysselsatte i Norge. I faktiske tall betyr det at rundt 67 500 arbeidstakere mobbes av en leder.

– Hvordan oppdager du destruktiv ledelse?

– Ansatte som utsettes for det, merker det selvfølgelig ved å bli ydmyket. Vi kan også oppdage destruktiv ledelse gjennom for eksempel anonyme undersøkelser på arbeidsplasser, sier Buch.

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS