(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Sitter stille åtte timer i døgnet

Middelaldrende arbeidstakere sitter stille flere timer pr. dag enn pensjonister, viser en ny studie.

Publisert

Forskere fra Universitetet i Edinburgh fant at skotter i aldersgruppa 45 – 54 år i gjennomsnitt sitter stille 7,8 timer i løpet av dagen, melder bladet Fysioterapeuten på sine nettsider. Til sammenlikning brukte de over 75 år 7,4 timer på stillesitting i samme tidsrom, skriver BBC. Bare gruppa med de yngste deltakerne, 16 – 24 år, er mindre stillesittende enn de over 75 år på ukedager.

Over 14 000 deltakere

Stillesitting var i studien definert som tid brukt på enhver aktivitet utført mens man sitter, inkludert arbeid, spising, TV-titting, eller bruk av pc.

Studien ble utført ved University of Edinburgh's Physical Activity for Health Research Centre, der forskerne benyttet data fra Scottish Health Survey 2012-14, med mer enn 14 000 deltakere. Resultatene er publisert i Journal of Sports Sciences.

Økt risiko for sykdom

Et høyt nivå av stillesitting – mer enn sju timer i døgnet – øker risikoen for tidlig død, hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, og visse former for kreft, selv om de samme menneskene er fysisk aktive ellers i døgnet.

Har undervurdert omfanget

Forskerteamet sier at tallene belyser den potensielle helsefaren overdreven sitting på jobb medfører.

–Vi har undervurdert hvor stillesittende store deler av befolkningen er, og hvilken helserisiko dette representerer. Funnene våre tyder på at å forandre vanene våre på jobb, vil være en god start for å motvirke dette, sier Tessa Strain, leder for forskergruppa.

Menn tilbringer mindre tid foran en skjerm desto eldre de blir, mens kvinner når toppen av skjermtitting midt i livet.

(fysioterapeuten.no)

Powered by Labrador CMS