Når det går galt på norske veier, går det oftest galt med sjåfører fra andre land.
Når det går galt på norske veier, går det oftest galt med sjåfører fra andre land.

Vest- og søreuropeiske yrkessjåfører kjører farligere enn norske

Godssjåfører fra andre land har opptil to og en halv ganger flere ulykker med personskade enn norske kolleger. Vest- og søreuropeere er farligst.

Publisert

Vinterføre og krevende veier. Det er grunnene til at utenlandske tungtransportsjåfører havner i flere ulykker, skriver forskning.no.

Tor-Olav Nævestad.
Tor-Olav Nævestad.

– Veiene i store deler av Norge er gjerne smalere, mer svingete og mer kuperte, og har nok en annen utforming enn det sjåførene er vant til fra kontinentet, sier Tor-Olav Nævestad.

Forskningslederen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har sammenlignet ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler på norske veier.

Færre skades

Først og fremst kan han komme med en gladnyhet: Tunge godsbiler skader færre i trafikken. Risikoen for personskadeulykker med tunge godsbiler har gått ned med 58 prosent fra 2007 til 2018.

Det Nævestad og kollegene hans måler, er ulykker med personskade som er rapportert inn til politiet. Så ser han på hvor langt bilene har kjørt. Resultatet blir et tall som har gått ned fra 0,45 til 0,19 ulykker pr. million kilometer.

EU-land

Forskjellene fra hjemland til hjemland er større enn forskjellene fra år til år. For hele perioden fra 2007 til 2018 hadde norske tungtransportsjåfører i gjennomsnitt 0,25 ulykker per million kjørte kilometer. Alle grupper av utenlandske sjåfører lå langt høyere.

Flest ulykker havner sjåførene fra de vest- og søreuropeiske EU-landene i. Der er fasiten 0,66 ulykker med personskade pr. million kilometer. Altså godt over to og en halv ganger de norske tallene.

Ulykkene er såpass få at det ikke går an å sette sammen noen pålitelig statistikk for hvert enkelt land. Men blant disse landene er det sjåfører fra Nederland, Tyskland og Finland som kjører desidert mest i Norge.

Nest verst er de svenske sjåførene, om vi skal måle etter ulykkestallene. 0,48 ulykker pr. million kilometer er nesten dobbelt så mange som det norske sjåfører havner i.

Østeuropeiske og danske sjåfører er omtrent halvannen gang mer ulykkesutsatt enn norske.

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS