Det ligger helsegevinst i å sykle til jobben – også på sterkt trafikkerte steder

Å sykle til jobb og skole er helsefremmende, selv om du gjør det midt i biltrafikken. Faktisk er trening ekstra viktig for dem som bor i områder med mye luftforurensing.

Publisert

Faktisk gir det dobbel helsegevinst i å la bilen stå og heller sykle på jobb, skriver det svenske forskningsnettstedet forskning.se.

Da bidrar du både til å redusere utslipp og bedre din egen helse. Også i områder med mye luftforurensing er fysisk trening positivt for helsen, ifølge en ny avhandling fra universitetet i Umeå.

En vinn-vinn-situasjon

– En konklusjon er at det er viktig for byplanleggere å legge forholdene til rette for fotgjengere og syklister, og også for fysisk aktivitet i fritiden, på tettsteder med mye biltrafikk og forurensning. Det vinner alle på, sier Wasif Raza, doktorand ved universitet i Umeå.

Lavere risiko for hjertesykdom og slag

I avhandlingen inngår to deltakerstudier fra Umeå i årene 1990 til 2014. I studiene har forskerne undersøkt risikoen for hjertesykdom, blant annet hjerteinfarkt, hjertekrampe og slag. Dette er blitt vurdert i lys av deltakernes grad av fysisk aktivitet og langtidseksponering for luftforurensning.

– Resultatene viser at helsegevinstene av trening er spesielt store for de som bor i områder med mye luftforurensning. Treningen hindrer betennelser som skyldes forurensning i å utvikle seg i luftveiene, sier Raza.

Resultatet blant nærmere 35 000 innbyggere var at treningen hadde positive effekter på risikoen for å pådra seg ulike hjertesykdommer for personer som var bosatt på steder med et høyt forurensingsnivå. Risikoen var 45 prosent lavere blant dem som trente minst to ganger i uka. Noen tilsvarende effekt fant forskerne ikke for personer som bodde i områder med lav forurensning.

(forskning.se)

Powered by Labrador CMS