(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vil ha krafttak mot sykefraværet

Arbeids- og velferdsdirektøren vil ha et kraftfullt løft og tettere samarbeid for å redusere sykefravær og forebygge uførhet. Det er viktig å få legene med på dette løftet.

Publisert

– Arbeid er helse, og det er faktisk sånn at det for mange er lettere å bli frisk hvis du er i arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til Dagens Medisin.

Hun inviterer en samlet helsetjeneste, og ikke minst fastlegene, til en kraftfull innsats for at flere skal stå i jobb mens de er syke – og dermed også hindre at de unødig blir en del av fremtidens uførestatistikk.

Ulike kulturer

– Det er noen kulturforskjeller mellom oss i Nav og helsetjenesten. Jeg oppfordrer legene til å løfte blikket og ikke bare tenke på å gjøre pasienten frisk. De må også ha med seg at mennesker skal ha mulighet til å leve gode liv der de er inkludert i arbeids- og samfunnsliv, selv om de har helseplager, sier Vågeng.

Hennes poeng er at legene, oftere enn i dag, må spørre pasientene om hva de kan få til selv om de har helseplager, snarere enn å spørre hva de ikke kan få til – som utgangspunkt for sykmelding.

Helsetjenesten må med

Vågeng er ikke på noen måte på krigsstien overfor helsetjenesten eller fastlegene. Snarere tvert imot.

– Vi er på rett vei og har mange eksempler på konstruktivt samarbeid med gode resultater. Men skal vi lykkes med å få flere i arbeid, må vi ha helsetjenesten med oss i større grad enn i dag, sier Vågeng. Hun vet at arbeid gir helse og at det er fullt mulig å kombinere behandling med deltakelse i arbeidslivet.

Psykiske lidelser bekymrer

Det som bekymrer Vågeng aller mest, er unge med psykiske lidelser. Bekymringene bygger på statistikk:

* Nye tall fra utdanningsdirektoratet viser at flere fullfører videregående skole nå enn tidligere, men det er fortsatt mange som faller fra. Det siste året har andelen som fullfører innen fem år økt med 1,5 prosentpoeng og er nå 75 prosent.

* 70 prosent av unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger (AAP) har en psykisk lidelse.

* I underkant av 17 000 unge er på uføretrygd. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken.

* Antall varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006.

* Analyser fra Nav tyder på at andelen av trygdemottakere med psykiske lidelser vil øke i årene fremover.

– Vi vet ikke hvorfor det er mer psykiske helseplager blant unge nå enn før, men vi ser alvorlige konsekvenser av dette. Hvordan vi tar tak i det, er avgjørende for hele deres fremtidige liv.

Du kan lese mer om denne saken på dagensmedisin.no.

(Dagens Medisin)

Powered by Labrador CMS