(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Sent-tidlig-vakter fører til høyere sykefravær

En ny doktorgrad fra Universitetet i Bergen undersøker søvn blant sykepleiere, og finner flere konsekvenser av å jobbe seint-tidlig-skift.

Publisert

Ansatte som jobber skift, opplever ofte å jobbe tidlig etter et kveldsskift og dermed at det ikke er mange timer til rådighet å sove på mellom skiftene, melder Dagens Medisin.

Doktorgradsavhandlingen undersøker søvnvaner blant sykepleiere som jobber skiftarbeid, og hvilke konsekvenser dette får for trøtthetsfølelsen deres på jobb og sykefravær.

Søvndagbøker

Psykolog Øystein Vedaa som står bak avhandlingen, forteller at forskerne ba sykepleiere føre en arbeidsdagbok og en søvndagbok over to uker.

– Dagbøkene inneholdt informasjon om søvnen deres, når de sluttet og startet på jobb, samt at sykepleierne skulle rangere hvor søvnige de følte seg og hvor stressende de opplevde at skiftet var, sier Vedaa.

Forskerne undersøkte deretter om det var forskjell på søvn mellom et såkalt «seint-tidlig-skift», altså skift der en kveldsvakt ble etterfulgt av en tidligvakt.

– Søvnlengden var signifikant kortere mellom en seinvakt og en tidligvakt, sammenliknet med andre vanlige skiftoverganger, som for eksempel mellom to dagskift eller to kveldsskift, sier Vedaa.

Tvungen oppvåkning

Undersøkelsen viste at sykepleierne sov i snitt 5,6 timer mellom seint-tidlig-vakter. Mellom to dagvakter sov de 6,2 timer og mellom to kveldsvakter sov de 7,6 timer. Men de sov også oftere middag mellom dagskift, noe de ikke har anledning til mellom et sein-tidlig-skift.

Forskerne fant også at de som hadde seint-tidlig-vakt hadde kortere våkentid før de sto opp, noe som kan tyde på at de hadde større grad av tvungen oppvåkning og i mindre grad hadde sovet ut.

– Vi så også at søvnigheten til sykepleierne var betydelig høyere på seint-tidlig-skift enn på noen andre skift, sier Vedaa.

Forbundet med sykefravær

I doktorgradsavhandlingen blir det også undersøkt om seint-tidlig-vakter er forbundet med sykefravær. Sykepleiere i Helse Bergens faktisk utførte arbeidstimer ble sjekket opp mot sykefraværet. På den måten kunne forskerne undersøke om seint-tidlig-vaktene var forbundet med sykefravær.

– Vi fant at seint-tidlig-vakter var assosiert med en økt risiko for sykefravær på 21 prosent, enn når de går uten sånne vakter. Vi fant ingen slik assosiasjon med å jobbe nattevakter. Blant sykepleiere på landsbasis vet vi at sykefraværet er på åtte-ni prosent, men i dette utvalget var det rundt fire prosent. Det vil si at de som deltok er generelt friske, men likevel finner vi en effekt på å jobbe vakter med kort avstand mellom, sier Vedaa.

11-timersregel

Arbeidsmiljøloven sier at ansatte har rett på minst 11 timer fri i løpet av 24 timer. I virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan det imidlertid gjøres unntak fra denne bestemmelsen med hviletid ned til åtte timer.

Vedaa sier resultatene i avhandlingen kan gjøre det aktuelt å diskutere om 11-timersregelen burde vært overholdt strengere.

– Vi vet at forskere tidligere har anbefalt at man avskaffer slike vaktbytter med seint-tidlig-skift, men at mange arbeidstakere likevel ønsker å beholde dette. Det kan dermed være verdt å vurdere om slike vaktbytter med seint-tidlig burde gjøres valgfritt. Tidligere studier har vist at det å ha kontroll i egen turnus kan moderere negative effekter av for eksempel nattarbeid, sier han.

(Dagens Medisin)

Powered by Labrador CMS