Danskene er flinkest i Norden til å sykle på jobb. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vi trener for å redusere stress

Over en tredel av alle som trener i Sverige, gjør det for å redusere stress. Det viser en ny rapport, som også avslører at Sverige slår Danmark og Norge når det gjelder å trene for å prestere bedre på jobb.

Publisert

Mosjonister i Sverige er ikke flinkere til å trene enn sine naboer i Norge, men 73 prosent trener tross alt hver uke, melder nettstedet kollega.se. Først og fremst trener svenskene for å føle seg piggere og gladere, beholde god helse og kjenne seg friskere – men 36 prosent av de spurte også svarer at de trener for å redusere stress. I Norge trener 30 prosent mot stress, i Danmark bare 23 prosent, viser rapporten.

Vil prestere bedre på jobb

15 prosent av de som trener i Sverige, oppgir også at de gjør det for å kunne prestere bedre på jobb. Dette er mer enn dobbelt så mange som i nabolandet Danmark. I Norge oppgir en av ti at de trener på grunn av jobben.

Danskene sykler mest

Danskene er rammest i Norden til å sykle på jobb. 17 prosent svarer at de bruker sykkel på jobb. Tilsvarende tall i Sverige og Norge er 12 prosent, men undersøkelsen viser at unge vil sykle mer, og ifølge rapporten har sykkelbruken i storbyene økt det siste året. I Stockholm er økningen 55 prosent.

Bedre søvn reduserer stress

Ica-gruppen har også presentert en rapport som handler om helsetilstanden i Sverige. Ifølge denne rapporten svarer 46 prosent at deres strategi for å redusere stress er å trene mer. Over halvparten er likevel inne på at mer eller bedre søvn er den beste løsningen for å få bukt med høyt stressnivå.

Spis bedre

På tredje plass i Ica-rapporten kommer god økonomi, fulgt av å jobbe færre timer. Ta på deg færre private forpliktelser, spis bedre, mediter, jobb fleksibelt og bruk mindre tid på sosiale medier, er andre forslag for å senke stressnivået. På tiende og siste plass over tiltak for å redusere stress, kommer mindre pendling. 13 prosent av de spurte mener dette kunne ha bidratt vesentlig til å redusere stressnivået i hverdagen.

(kollega.se)

Powered by Labrador CMS