Bena til en ungdsomsskoleelev i skolegården utenfor en skolebygning.
TRUSLER OG VOLD: Skoleansatte i norske kommuner melder om mange og noen ganger svært alvorlige tilfeller av trusler og vold. Utdanningsforbundet krever bedre forebygging.

Skoleansatte melder om kvelertak, nedskalling og våpenbruk

I løpet av fjoråret ble det rapportert inn 20.914 hendelser om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges tjue største kommuner.

(NTB:) Det melder Utdanningsnytt , som har fått innsyn i avviksmeldingene de siste tre årene hos de 20 største kommunene i Norge.

Kommunenes rapporter er samtidig ulike. Hos noen ble kun avviksmeldingen registrert, hos andre ligger det beskrivelser av hva som har skjedd.

I Bergen ble det blant annet rapportert om 1.596 slag og/eller spark i fjor og 52 tilfeller der ansatte er blitt/eller forsøkt skallet ned i samme periode.

Krever bedre forebygging

Leder Steffen Handal av Utdanningsforbundet sier at det er tydelig at det forebyggende arbeidet må forbedres, samt rutinene for å ivareta ansatte når uakseptable situasjoner oppstår i norske skoler.

– Dette er et lederansvar og et ansvar for lokal skolemyndighet. Mitt inntrykk er at de aller fleste kommuner i landet må forbedre seg på disse områdene, sier Handal til Utdanningsnytt.

Dette er et lederansvar og et ansvar for lokal skolemyndighet. Mitt inntrykk er at de aller fleste kommuner i landet må forbedre seg på disse områdene.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbunet

SKvelertak og våpen

I avviksmeldingene kommer det også fram at 75 prosent av de 480 meldte avvikene i Nordre Follo omhandler en eller annen form for personskade i 2022. Året før var 90 prosent av meldingene om personskader.

Stavanger har samtidig registrert 1.040 tilfeller av slag, spark eller dytt i fjor. I tillegg 16 kvelertak og 125 tilfeller av bruk av gjenstand eller våpen.

– Ethvert avvik er uønsket fordi det er et uttrykk for en uønsket praksis, slik sett er tallene urovekkende. Det er viktig for oss at avvik faktisk meldes når de skjer, slik at vi får kunnskap om forholdene. Bare da blir vi bedre rustet til å forebygge og reagere når beklagelige forhold oppstår, sier Handal.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS