Sikkerhetsprisen ble til Bjørn Johansens overraskelse overrakt ham på hytta av av prosjektleder for Luftfartskonferansen 2021, Mali Malmedal..
Sikkerhetsprisen ble til Bjørn Johansens overraskelse overrakt ham på hytta av av prosjektleder for Luftfartskonferansen 2021, Mali Malmedal..

Luftfartstilsynets sikkerhetspris til Widerøe-veteran

Bjørn Johansen, mangeårig flyger og safety manager i Widerøe, er tildelt Luftfartstilsynets Sikkerhetsprisen 2020.

Bjørn Johansen har i mange år vært en markant person i flysikkerhetsarbeidet innenfor norsk luftfart. Han har jobbet aktivt med flysikkerhet, både internt i Widerøe, men også i eksternt samarbeid, heter det i en pressemelding fra Widerøe.

Aktiv pådriver

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad begrunner tildelingen av Sikkerhetsprisen 2020 til Bjørn Johansen blant annet med at Johansen har bistått Avinor i opplæringsaktiviteter for lufttrafikktjenestepersonell og vært pådriver for flysikkerhetsarbeidet gjennom deltakelse i både lokale og regionale flytryggingsmøter. Det har bidratt til å etablere gode relasjoner mellom Widerøe som operatør på majoriteten av norske lufthavner og Avinor/Avinor Flysikring som flysikringstjenesteyter, med felles fokus på flysikkerhetsarbeidet. Han har også engasjert seg i flytryggingsarbeid internasjonalt, blant annet gjennom prosjektet Approach and Landing Accident Reduction (ALAR) som er et viktig arbeid i regi av Flight Safety Foundation.

Konstruktiv dialog

I myndighetsdialog mellom Widerøe og Luftfartstilsynet er Bjørn Johansen en viktig bidragsyter til Luftfartstilsynets arbeid med sikkerhetsinformasjon. Gjennom konstruktive tilbakemeldinger og forbedringsforslag formidler han organisasjonenes behov for informasjon fra oss som myndighet, og er åpen på områder som er mangelfulle. Det bidrar til at Luftfartstilsynet må strekke seg lenger for å gi et bedre informasjonsgrunnlag. Han erfares også som veldig oppdatert på aktuelle internasjonale trender og teknologisk utvikling som er relevant i flysikkerhetsarbeidet.

Sikkerhetskultur

– Det er en hyggelig overraskelse å få sikkerhetsprisen, sier prisvinneren. Det er en viktig sak å promotere sikkerhet. Det er på sin plass å takke alle andre som har vært med meg på reisen, for det er ikke noe du kan gjøre alene. Å jobbe med sikkerhet, det må du spre og det handler om kultur. Det tar lang tid å jobbe frem en bra sikkerhetskultur. Det er derfor veldig hyggelig å få sikkerhetsprisen, og å vite at det settes pris på det man gjør. Ved vuggen til dagens flysikkerhetsarbeid Johansen begynte i Widerøe i 1982 og var aktiv pilot i over 30 år før han ble – som han kaller det – kontorist.

– Vi begynte med sikkerhetsarbeid på nittitallet med flight data recording og nedlasting av data fra de svarte boksene. Jeg tror vi var det første selskapet med propellfly som hadde flight data recording på daglig basis, analyserte alle flyvningene, lagde oversikter og statistikker og satte inn tiltak der det trengs på bakgrunn av det. Og det er jo fortsatt basisen for flysikkerhetsarbeidet den dag i dag, forteller Johansen engasjert. Samarbeid på tvers av selskap

Da Dash-8 skulle innføres på kortbanenettet og krav til rullebane ble hevet til et internasjonalt nivå, opplevde han et profesjonelt og godt samarbeid med Avinor. Det har resultert i at vi i dag har et godt system på kortbanenettet.

Også internt har det vært en fin jobb med gode rutiner og prosedyrer. Men også i kontakt med andre flyselskap har vi hatt god dialog, vært åpen og delt erfaringer, og jobbet sammen opp imot myndighetene. De siste årene har SAFE 360˚ vært et løft og det er ikke lenge siden jeg hadde heldagsmøte med Norwegian og diskuterte sikkerhetssystem. Det at EASA siden 2014 har stilt krav til safety management system, har gjort at mye av det som vi hadde jobbet med nå er satt i et internasjonalt system, hvor vi tenker og jobber mer likt alle sammen. – Da jeg begynte å jobbe med flysikkerhet på nittitallet kunne jeg ikke drømt om at det skulle bli påbudt med et sånt system.

(Pressemelding fra Widerøe)

Powered by Labrador CMS