Første arbeidsdag for 13 nye fagbrevskandidater. Fagsjef i NHO Service, Runar Karlsen og konsernsjef i Nokas Heine Wang foran (f.v:) Faglig leder Oslo Sunil Pathak, instruktør Frode Wiking H. Østlund, Veronica Brudal, Emelie Weis, Maja Brokke Teigen, Tonje Sommerstad Leirhol Andre Fjeldheim Holden, Anneline Firing, Benedicte Unset Jørgensen og Amalie-Andrea Søyland. Bakerst f.v: Knut-Erik Ødegården, Heidi Eek Hellandshølen, Karoline Buan, Jon Magnus Klein og Gohar Iftikhar. (Foto: Nokas)

Lærer å takle vold og trusler

13 lærlinger skal gjennomgå et helt nytt opplæringsprogram. Den toårige sikkerhetsutdannelsen skal blant annet gjøre dem bedre i stand til å vurdere trusler og risiko.

Publisert

Nye trusler og økt behov for beredskap utfordrer sikkerhetsbransjens måte å tenke på. Nå tar Nokas grep for å møte etterspørselen etter økende kvalifisert kompetanse, opplyser selskapet i en pressemelding.

Krever økt kompetanse 

– En vekter med dagens lovpålagte opplæring er godt nok rustet til å utføre tradisjonelle vekteroppgaver, sier konsernsjef Heine Wang. I fremtiden tror vi at sikkerhetsselskapene blir utfordret til å løse stadig flere oppgaver som tradisjonelt sett har vært utført av blant annet politiet. Det krever økt kompetanse blant vekterne.

Konsernsjefen møtte lærlingene på deres første arbeidsdag og hadde følgende oppfordring:

– Som vektere vil dere være blant våre viktigste medarbeidere. Dere vil få stor tillit både i Nokas og ute i samfunnet for øvrig, og denne er det både viktig og utfordrende å ivareta. Husk også at selv om lønnsslippen kommer fra Nokas, så er det kundene våre som betaler lønnen deres. Bær uniformen med ansvar.

Flere kvinnelige vektere

Flertallet av lærlingene som starter opp i høst er jenter.

– Det er et mål for oss å øke kvinneandelen. Derfor er det gledelig å se at vi lykkes med å få så mange jenter også blant lærlingene, sier Wang.

Forbedret fagopplæring

Instruktør ved Nokasskolen, Frode Wiking H. Østlund, mener fagopplæringen er forbedret kraftig de siste årene.

– Vi har på lik linje med vår største konkurrent drevet med lærlinger og fagbrevskandidater i mange år. Vi tror imidlertid vi må tenke nytt i måten vi håndterer og organiserer dette arbeidet på. Derfor har vi utviklet et helt nytt opplæringsprogram, med omfattende undervisning og kurs i regi av Nokasskolen. Samtidig blir fagbrevskandidatene utplassert på et bredt utvalg av våre tjenester, der de opparbeider seg praktisk erfaring med kompetansemålene i læreplanen. Den nære tilknytningen og oppfølgingen gjennom hele toårsperioden tror vi er nøkkelen til suksess. Der mener jeg vi har gjort store fremskritt før vi nå går i gang med de 13 første i den nye ordningen vår, sier Østlund.

Samfunnsressurs

– Med dette tar vi i Nokas et nytt betydelig samfunnsansvar hvor vi blir en del av utdanningssystemet i Norge. Fortsatt har bare ti prosent av vekterne i Norge fagutdanning. Gjennom fagopplæringen får bransjen økt kompetanse, samtidig som fagbrevskandidatene bidrar til verdiskaping i læretiden og er lønnsomme for bedriften. Målet vårt er å synliggjøre merverdien også til våre kunder. Vi erfarer at kundene våre ønsker å kjøpe utvidede sikkerhetstjenester. Det vil disse vekterne kunne hjelpe oss med å få til, sier Østlund.

Hva er nytt?

Det gjøres nå en grundigere rekrutteringsprosess enn tidligere før det plukkes ut fagbrevskandidater. Til forskjell fra andre lærlingeordninger der man i større grad benytter opplæringskontorene i fylkene, har Nokas tatt hele organiseringen og oppfølgingen inn i egen organisasjon for å komme tettere på kandidatene. På den måten får vekterne en nærmere tilknytning til faglig leder gjennom hele utdanningsløpet.

Det toårige utdanningsløpet blir en kombinasjon av både teori og praksis der målet er å utvikle og gi kandidatene en tung faglig kompetanse slik at de er godt rustet til å løse de utfordringene de vil stå overfor om to år.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS