Gode byggeledere forebygger ulykker på byggarbeidsplasser. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Byggeledere kan forebygge arbeidsulykker

Utydelige og ustrukturerte ledere kan være en fare for sikkerheten på byggarbeidsplasser, mens ledere som er gode til å koordinere arbeidet og lytte til sine medarbeidere og underentreprenører, styrker sikkerheten.

Publisert

Dette viser en ny studie fra universitet i Göteborg. Som i Norge er bygg- og anleggsbransjen i Sverige også en ulykkesutsatt bransje, skriver Du&Jobbet på sine nettsider. Hvert år skades over 3000 svensker i ulykker på byggarbeidsplassene, og i årene 2009 til 2018 omkom totalt 89 personer på jobb på en byggarbeidsplass, ifølge tall det fra svenske Arbetsmiljöverket.

Lederskapet viktig

For å øke sikkerheten ute på byggene, er det viktig å se på lederskapet der, mener forskerne bak studien. De har intervjuet 37 byggeledere om hvilken atferd de antar øker eller reduserer sikkerheten på arbeidsplassen.

Resultatet fra studien viser at byggelederne påvirker sikkerheten både gjennom direkte og indirekte lederatferd. Direkte lederatferd er når lederne samhandler med andre, for eksempel medarbeidere og underentreprenører, mens indirekte atferd handler om hvordan arbeidet organiseres og struktureres.

– Vi så at et unnvikende lederskap, altså byggeledere som er utydelige, viker unna og ikke tar ansvar for jobben som skal gjøres, lykkes mindre i sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen, sier Martin Grill, forsker i psykologi, som har utarbeidet studien sammen med forskerkollega Kent Nielsen fra Regionhospitalet i Herning i Danmark.

Byggeledere som derimot styrker sikkerheten på arbeidsplassen, er tydelige og strukturerte og legger inn regelmessige planleggingsmøter der medarbeidere og underentreprenører får koordinere sine arbeidsoppgaver.

Handler om kontroll

– Det handler om å ha kontroll over hvem som skal gjøre hva, hvor og når, slik at underentreprenørene kommer inn til rett tid. Når to underentreprenører jobber samtidig på samme plass, oppstår det nemlig sikkerhetsrisikoer, og å holde arbeidsoppgavene adskilt er viktig for å øke sikkerheten, sier Martin Grill.

God lederatferd handler derfor om å ha en tydelig dagsorden, for eksempel på morgenmøter, å lytte til alle medarbeidere og stille åpne istedenfor lukkede spørsmål.

– Heller enn å spørre: Skal dere bygge den veggen i dag?, som det bare går an å svare ja eller nei på, er det bedre å stille spørsmål om selve arbeidsoppgavene, hva de inneholder og hvilke eventuelle sikkerhetsrisikoer som finnes.

En fordel for sikkerheten er det også om lederne er tydelige på hva de forventer seg av medarbeidere og underentreprenører når det gelder arbeidet og hvordan det skal gjennomføres, for eksempel hvilket verneutstyr som skal brukes.

Martin Grill og hans forskningskollegaer har nå fått positive signaler til å gå i gang med en ny studie, der de skal prøve å utvikle sikkerhetsatferden til byggelederne ute på byggene. Ca. 120 byggeledere skal rekrutteres til studien, der halvparten av dem skal få ta del i spesielle lederutviklingsprogram for å se om dette har noen effekt på deres atferd. Studien skal gå over fire år.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS