Stami vil kartlegge arbeidsmiljøet til billakkerere. (Foto: Jan Tveita)
Stami vil kartlegge arbeidsmiljøet til billakkerere. (Foto: Jan Tveita)

Vil kartlegge arbeidsmiljøet til billakkerere

Stami har i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet startet en kartlegging med prøvetaking av arbeidsatmosfæren innenfor lakkering i bilbransjen.

Publisert
(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Kartleggingen vil gi kunnskap om dagens eksponeringsbilde innenfor billakkering og gir den enkelte bedrift bedre oversikt og kunnskap om eget arbeidsmiljø, melder Stami på sine nettsider.

Forskningsbasert kunnskap viktig

Med riktig kunnskap om hva en er eksponert for og hvor eksponeringene oppstår, er det enklere å kunne jobbe med arbeidsmiljøet på riktig måte. En god måte å nærme seg arbeidsmiljøarbeidet på, er å arbeide systematisk, opp mot behov og å jobbe kunnskapsbasert. Forskning viser at dette gir positive effekter.

Expo Online Luftprøver

Denne kartleggingen er en del av etableringen av den nasjonale databasen for luftprøver, EXPO, og lansering av den nettbaserte lagringsløsningen for luftprøver, EXPO Online.

Lagrer du resultatene fra luftprøvene i EXPO, vet du hvor du har dem, samt at du bidrar til å etablere en nasjonal database.

EXPO Online gir deg full oversikt over din virksomhets luftmålinger, trygt og helt uten ekstra kostnader, og Stami håper naturligvis at så mange virksomheter som mulig vil delta.

Stami oppfordrer om å ta kontakt dersom du skulle være interessert i å få vite mer om EXPO eller å delta i denne kartleggingen.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS