En av fire svenske leger har opplevd trusler og vold på jobben. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

En av fire leger utsatt for vold og trusler

En av fire leger har blitt utsatt for vold og trusler de siste tolv månedene, viser en undersøkelse som den svenske legeforeningen har gjennomført.

Publisert

Av de 782 legene som deltok i spørreundersøkelsen, svarte halvparten at de aldri har fått opplæring i hvordan de skal håndtere truende og voldsomme situasjoner. De har heller aldri fått en gjennomgang av sikkerhetsrutiner i helsevesenet, skriver dagensmedicin.se.

Landsomfattende problem

Leger rapporterer om at trusselsituasjoner er et økende problem på sykehus og pleieinstitusjoner over hele landet. Det er ikke bare leger i akuttmottakene som utsettes for vold og trusler. Også i psykiatrien, primærhelsetjenesten og barnesykepleien utsettes leger for trusselsituasjoner.

Diskuteres på regjeringsnivå

Läkarforbundet – tilsvarende den norske Legeforeningen - krever strakstiltak, blant annet at ledere og leger i helsevesenet skal få opplæring i håndtering av trusler og vold.

Også i den svenske regjeringen diskuteres temaet, melder dagensmedicin.se.

Powered by Labrador CMS