Mindre kontanthåndtering har redusert volds- og trusselsituasjonene i svenske butikker. (Foto: Jan Tveita)

Mindre vold i svenske butikker

Voldshendelsene øker i svenske skoler, i sosialsektoren og i innvandringstjenesten. Unntaket er handelen. Her har det vært en nedgang.

Publisert

Mange arbeidsplasser og bransjer i Sverige opplever et tøffere klima, med flere volds- og trusselsituasjoner, melder Du & Jobbet. Nylig skrev den svenske avisen Aftonbladet at tallet på uønskede hendelser som trusler, vold og skadeverk rettet mot ansatte i Migrationsverket (Innvandrerverket) er mangedoblet. Verneombudene på Migrationsverket mener at de fleste hendelsene dreier seg om frustrerte mennesker som befinner seg i en utsatt situasjon mens de venter på svar på søknad om oppholdstillatelse.

Lærerne mer utsatt

Som i Norge har også lærerne i Sverige blitt mer utsatt. Ifølge Dagens Nyheter har anmeldelsene av vold og trusler i grunnskole og videregående skole økt med 28 prosent i løpet av det siste året.

Bibliotekarer

Bibliotekarer er en annen utsatt gruppe. Ifølge en fersk rapport som fagforbundet DIK har offentliggjort, oppgir 39 prosent av bibliotekarene at de har opplevd vold på folkebibliotekene de siste to årene. Nesten halvparten sier at volden øker.

Sosialarbeidere

Ansatte i sosialsektoren opplever også en tøffere arbeidshverdag. Mer enn hver fjerde ansatt i denne yrkesgruppa har vært utsatt for trusler eller vold de siste to årene, ifølge en rapport fra fagforbundet SSR.

Butikkene mot strømmen

Men det finnes også en bransje der trenden går i motsatt retning. Det svenske forsikringsselskapet Afa Försäkring har hentet fram statistikk over sykefravær i sammenheng med arbeidsplassulykker, og det viser seg at blant butikkansatte går andelen ulykker forbundet med ran, trusler eller vold ned. Statistikken strekker seg fra 2010 til 2016. Den vanligste ulykkesårsaken er fall.

Sifrene viser ikke det faktiske antallet truende eller voldsomme hendelser for butikkansatte, men Anna Weigelt i AFA Försäkring mener at tallmaterialet holder for å trekke den konklusjonen at vold og trusler i butikk faktisk går ned.

Hun gir også en forklaring på dette:

– Det er mindre kontanthåndtering, det er lite utbytte å få med seg ved å rane en butikk, sier hun.

Rundt ni prosent av alle alvorlige ulykker på svenske arbeidsplasser har skjedd i forbindelse med trusler, vold og ran. Andelen har økt noe de siste årene.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS