Øyvind Moshagen (Foto:Nye Veier)
Øyvind Moshagen (Foto:Nye Veier)

Over ett års veiutbygging uten skader

650 000 arbeidstimer uten personskader. Det er fasiten på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark fram til nå. Byggherren mener høye HMS-ambisjoner gir de positive resultatene.

Publisert

Utbyggingen av E6 Kolomoen - Moelv er Norges største målt i omsetning i 2018.

Prosjektet sysselsetter ca. 700 arbeidere, og det er omtrent 300 maskiner i anlegget.

– På dette utbyggingsprosjektet har vi to totalentreprenører som arbeider noe ulikt med sikkerhet, men både Veidekke og BetonmastHæhre har klart å oppnå null fraværsskader og gode resultater. Dette viser at det finnes mer enn én måte å arbeide med sikkerhet på, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, i en pressemelding fra selskapet.

Arbeider nær veien

Anleggsområdet på Kolomoen – Moelv går i praksis i og like ved dagens E6. I snitt passerer det mer enn 20 000 trafikanter hver dag, og i det mest trafikkerte krysset i Åkersvika ved Hamar passerer det opptil 40 000 kjøretøy daglig.

– Det er ekstra krevende å ha eksisterende E6-trafikk og mange kryssende lokalveier og gang- og sykkelveier i anleggsområdet. Vi har registrert flere farlige forhold og nestenulykker, men heldigvis unngått alvorlige hendelser. Vi og alle som arbeider på anlegget, må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag hele året, sier Moshagen.

Dialog og samarbeid

Tett dialog og godt samarbeid med Statens Vegvesen er avgjørende for å få gjennomført god og sikker trafikkavvikling.

– Vi samarbeider godt med Statens Vegvesen om sikker trafikkavvikling. E6-utbyggingen påvirker både E6-trafikken og en rekke lokalveier inkludert gang- og sykkelveier. Derfor samarbeider både vi og totalentreprenørene tett med Statens Vegvesen for å ivareta sikkerheten for alle trafikanter, sier Moshagen.

Nye Veier involverer totalentreprenørene tidlig i prosjektene, blant annet for å ivareta sikkerheten allerede på planstadiet.

– Det handler blant annet om at reguleringsplanen må legge til rette for at det blir god nok plass til at arbeidene kan utføres på en sikker måte, og at sikkerheten for tredjepart som trafikanter og naboer blir en del av sikkerhetsarbeidet på et tidlig tidspunkt i prosjektet, sier Moshagen.

Tett samarbeid mellom byggherre og totalentreprenør er avgjørende også for å ivareta sikkerheten.

– Vi er tydelige gjennom tett oppfølging, inkluderer sikkerhet i alle ledd i prosjektgjennomføringen og krever erfaringsdeling på tvers mellom totalentreprenørene. Slik har vi klart å løfte sikkerhetskulturen både hos oss selv og entreprenørene. Samtidig skal vi være forsiktige med å si at sikkerheten er god nok. Det er alltid noe som kan bli enda bedre og vi må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag, sier Moshagen.

(Pressemelding fra Nye Veier)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS