Nå er vi én million pensjonister

1. november var det for første gang én million som mottok alderspensjon fra Nav. De siste ti årene har veksten vært på nær 300 000 personer

Publisert
Hans Christian Holte.
Hans Christian Holte.

Et økende antall nordmenn får alderspensjon på bankkontoen. På ti år har antallet økt med drøyt 40 prosent, og hver sjette nordmann er nå alderspensjonist, melder Nav.

– At vi nå runder én million alderspensjonister, er en milepæl som både er positiv og utfordrende for Norge. På den ene siden er dette et utslag av at flere lever lenger og har bedre helse. Samtidig utfordrer denne utviklingen bærekraften i pensjonssystemet de neste tiårene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Store fødselskull og mer pensjonsuttak

I tillegg til økt levealder er det to viktige grunner til veksten: De store fødselskullene fra etterkrigsårene har passert pensjonsalderen, og et stort flertall har nå også tatt ut alderspensjon. Det ble innført fleksibelt uttak av alderspensjon med pensjonsreformen i 2011. De fleste fikk da mulighet til å ta ut pensjonen fra 62 år.

Flere kombinerer pensjon og jobb

Et annet utslag av pensjonsreformen er at over 100 000 personer nå kombinerer uttak av alderspensjon med å jobbe. Dette utgjør en dobling det siste tiåret.

– Jeg mener vi allerede nå kan si at pensjonsreformen har lyktes på viktige punkter. Yrkesaktiviteten blant de eldre har økt jevnt det siste tiåret, noe som er svært positivt og har bidratt til økt verdiskaping. I tillegg har andelen fattige eldre blitt redusert i samme periode. Samtidig er det flere åpne spørsmål, blant annet knyttet til bærekraften i systemet i årene som kommer, sier Holte.

De neste årene venter NAV at antallet alderspensjonister vil stige videre. Antallet vil øke med 100 000 hvert fjerde år i gjennomsnitt og ved utgangen av 2025 vil antallet være om lag 1 100 000 alderspensjonister.

– Prognosene våre tyder på at det blir ytterligere 20 år med sterk økning i antall alderspensjonister, sier Holte.

Evaluerer pensjonssystemet

Pensjonsreformen blir i disse dager evaluert av et regjeringsnedsatt utvalg. Ett av målene med reformen var å sikre økonomisk og sosial bærekraft i det norske pensjonssystemet. Et annet mål var en god fordelings- og likestilingsprofil. Evalueringen skal både vurdere om reformen har innfridd målsettingene og foreslå eventuelle endringer og forbedringer av det norske pensjonssystemet.

(nav.no)

Powered by Labrador CMS