Fiskebåt foreslår at skriftlige rutiner om seksuell trakassering gjøres obligatorisk.
Fiskebåt foreslår at skriftlige rutiner om seksuell trakassering gjøres obligatorisk.

Nulltoleranse for trakassering i fiske

– Det har den siste tiden vært flere saker hvor unge kvinner står frem med historier om trakassering om bord i fiskefartøy. Vi har alle et ansvar for å bekjempe trakassering i fiskerinæringen. Skal vi lykkes med det, må rederiene stille tydelige krav til alle ansatte, og kravene må følges opp. Målet må være å bygge en kultur og rutiner hvor alle ansatte behandles med respekt og likeverd, sier styreleder Jonny Berfjord og adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

Publisert

Den havgående fiskeflåten har mange kvinnelige fiskere og andre medarbeidere. De er en viktig ressurs, som i tillegg bidrar positivt til arbeidsmiljøet om bord i fartøyene.

Nulltoleranse for medlemsfartøy

Fiskebåt har som organisasjon for den havgående fiskeflåten nulltoleranse for trakassering, herunder seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, om bord på sine medlemsfartøy.

- Fiskebåt har bedt våre medlemmer om å utarbeide bedriftsinterne rutiner for å bekjempe trakassering, nå tar vi nye initiativ. Vi krever at rederiene implementerer bestemmelser om seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn i sine styringsdokument, sier styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt.

Implementering i ISM

En implementering i ISM vil sikre at sakene følges opp på en betryggende måte og i tråd med etablerte rutiner. Dette vil sette trakassering ytterligere på dagsorden blant ledelsen og de ansatte.

-Jeg forventer at samtlige rederi gjennomfører dette i løpet av kort tid, sier Berfjord.

Bør bli obligatorisk

- Fiskebåt vil i tillegg følge opp dette med Sjøfartsdirektoratet og foreslår at skriftlige rutiner om seksuell trakassering gjøres obligatorisk for å kunne ferdes i norske fartsområder, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

(Pressemelding fra Fiskebåt)

Powered by Labrador CMS