(Foto: Colourbox.com)
(Foto: Colourbox.com)

Dette stresser oss på jobben

Høy arbeidsbelastning og utydelig lederskap er de vanligste årsakene til stress, viser undersøkelse fra svensk fagforbund.

Publisert

Høy arbeidsbelastning er den vanligste årsaken til jobbstress hos ansatte i privat sektor, skriver prevent.se i sitt nyhetsbrev. Men utydelig ledelse og grenser for eget ansvar i jobben fører også til stress. Det viser nye tall fra det svenske fagforbundet Unionen.

Godt arbeidsmiljøarbeid forebygger stress

– Arbeidsgivere kan gjøre mye for å redusere de ansattes stress. Fremfor alt er det viktig å ha et systematisk arbeidsmiljøarbeid, sier Peter Hellberg, første nestleder i Unionen.

Fagforbundet har også undersøkt hvor i Sverige jobbstresset er størst, og det er i Uppsala. Hovedstaden Stockholm kommer først på tiende plass. Minst stress opplever de privatansatte i Norrbotten nord i Sverige.

Totalt opplever seks av ti svenske privatansatte at de har et stressende arbeid. Bare hver fjerde sier at de klarer å hente seg inn igjen etter stressperioder, og bare tre av ti har kjennskap til om arbeidsgiveren har retningslinjer for å redusere stress på arbeidsplassen.

(prevent.se)

Dette skaper stress:

  • For høy arbeidsbelastning (66 prosent)
  • Utydelig ansvar, mandat og fullmakter i arbeidet (42 prosent)
  • Utydelig lederskap (40 prosent)
  • Nedbemanning (35 prosent)
  • Jobben tar tid på bekostning av familie og venner (27 prosent)
  • Omorganisasjoner (25 prosent)
  • Å alltid være tilgjengelig (24 prosent)
  • Annet (6 prosent)
  • Vet ikke (1 prosent)

(Kilder: Prevent og Unionen)

Powered by Labrador CMS