(Foto: SoundEar)
(Foto: SoundEar)

Demper støyen i kontorlandskap

Plages du av støy fra kolleger i åpent kontorlandskap, kan dette produktet være en idé for å få dempet støyen.

Publisert

Produktet visualiserer støynivået ved plassen din, slik at du blir minnet på at det kanskje er på tide å ta med seg den faglige debatten inn i et tilstøtende møtelokale.

Målingene og visualiseringene av støynivået kan dessuten hjelpe i arbeidet med å fordele arbeidsplasser etter aktiviteter, støynivå og personlige preferanser.

Sett opp en støymåler ved hver arbeidsstasjon i kontorlandskapet. På måleren kalt Noise Guide kan du se et øre som lyser grønt, gult eller rødt, avhengig av det aktuelle støynivået. Nederst på apparatet visualiseres med en indikator det gjennomsnittlige støynivået over det siste kvarteret.

Det er SoundEar som er leverandør av støymålingssystemet.

Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Powered by Labrador CMS