Eksempel på halvmaske. Bildet er kun til illlustrasjon, og redaksjonen gjør oppmerksom på at denne masken fra denne produsenten ikke er blant maskene i testen. (Foto: Moldex)

Feil ved over halvparten av filtermasker

En kontroll av filtermasker solgt i Sverige avslørte at bare sju av 18 masker passerte testen uten anmerkninger.

Publisert

Det er det svenske Arbetsmiljöverket som har gjennomført kontrollen av filtermaskene, eller halvmasker som de også kalles, som benyttes som åndedrettsvern. 18 ulike halvmasker fra forskjellige produsenter ble testet for beskyttelsesevne, og dokumentasjonen som fulgte med maskene ble også kontrollert.

Fem beskyttet ikke

Fem filtrerende halvmasker besto ikke kravene til beskyttelse. Fire av filtermaskene hadde både mangelfull dokumentasjon og mangelfull beskyttelsesevne. Fem hadde bare mangelfull dokumentasjon og to avdekket mangler ved testing og kontroll.

De konklusjonene man kan trekke etter kontrollene, er at mer enn halvparten av filtermaskene har en eller annen form for feil. Når det gjelder funksjon, er det alvorlig at 27 prosent av de testede maskene ikke gir den beskyttelsen som kreves av dem.

Produsentene har nå rettet opp feil eller sluttet å selge halvmasker med mangler, og forhandlerne har fjernet dem fra butikkhyllene. Én importør av to typer halvmasker har blitt pålagt salgsforbud av maskene.

Kontrollen viste også at mindre virksomheter og importører fra den tredje verden i mange tilfeller ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om hva som kreves for at slike produkter skal kunne markedsføres i Sverige.

(Arbetsmiljøverket)

Du kan lese hele kontrollrapporten her.

Powered by Labrador CMS