Kvinnelig hovmester skriver på en blokk. Servitører i bakgrunnen.
PÅLAGT: Serveringsbransjen er blant dem er pålagt å føre personallister for å gjøre det lettere å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår. Men mange sluntrer unna.

Slurv, feil og mangler i personallistene

Skatteetaten fant feil hos halvparten av kontrollerte serveringssteder.

I november og desember i fjor gjennomførte Skatteetaten kontroll med personallister hos virksomheter over store deler av landet.

149 serveringssteder ble kontrollert, og hos 77 av dem var det feil i føringen av personallister. Disse virksomhetene ligger totalt an til å få gebyrer på i overkant av en million kroner.

Avdelingsdirektør i Skatteetaten Erik Nilsen er ikke fornøyd med resultatene av de siste kontrollene.

– Regelverket for føring av personallister er ikke komplisert og har eksistert siden 2014, så dette bør alle virksomhetene i bransjen klare å følge, sier Nilsen i en pressemelding.

Hindre svart arbeid

Enkelte bransjer er pålagt av myndighetene å føre personallister. Hensikten er å hindre svart arbeid og gjøre det lettere å kontrollere at alle ansatte har en arbeidskontrakt og får lønn på lovlig vis

Serveringssteder, catering, frisørvirksomhet og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleievirksomheter, må føre personallister.

En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen.

Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.

Ikke fornøyd 

Hos noen av de kontrollerte er det snakk om en blanding av slurvefeil og manglende kunnskap, mens et mindretall ikke forholder seg til regelverket. – Vi ser at der vi finner grove og bevisste brudd på personallisteregelverket, der finner vi ofte flere regelverksbrudd. Det kan derfor være aktuelt med utvidede kontroller mot noen av virksomhetene, sier Nilsen. 

Digitale systemer

En del av kontrollene bestod også i å veilede virksomhetene om regelverket. Et positivt funn var at veldig mange har digitale systemer for føring av personallister. 

– Jeg vil derfor sterkt oppfordre serveringsstedene til å få bedre orden på dette, slik at de lett kan presentere personallisten for oss neste gang vi kommer på kontroll, for det blir flere slike kontroller i 2024, sier avdelingsdirektøren i Skatteetaten.

Fakta personallister 

Feil ved personallistene fører til gebyr. Gebyret for mangler med personallisten er 10 rettsgebyr for første overtredelse, og 20 rettsgebyr ved gjentakelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 2 rettsgebyr for hver person som mangler i listen ved kontroll. Ett rettsgebyr var i 2023 på kr 1 243.

Powered by Labrador CMS