HMS-magasinet nummer 1 2017 er ute. (Forsidefoto: Jan Tveita)

Årets første HMS-magasinet ute

Det første HMS-magasinet i år er snart i postkassen din. Tema i bladet er arbeidstøy og vernutstyr.

Publisert

Hvert år setter TrønderEnergi Nett søkelyset på et bestemt sikkerhetsområde. I år har energiselskapet blinket ut vernebekledning. Arbeidstøy og verneutstyr som beskytter el-montørene mot strømgjennomgang og lysbue på jobben har høyeste prioritet i selskapet. Vi har besøkt TrønderEnergi Nett for å få vite mer om arbeidet de gjør.

BHT under lupen

Forskere ved SINTEF har gjort en grundig evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. Spørsmålet var om bedriftshelsetjenesten er et godt virkemiddel for å hjelpe bedrifter og virksomheter med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, eller om BHT hovedsakelig leverer tjenester etter bedriftenes ønske. Svarene finner du i bladet.

På rett vei

Vi har også spurt en bedriftshelsetjeneste, Glåmdal HMS-tjeneste, om hva de synes om resultatene i SINTEF- undersøkelsen. Den mener BHT i Norge er på rett vei. Les mer om dette i bladet.

Friskest i Sverige

HMS-magasinet har også tatt turen over til nabolandet Sverige og snakket med engasjerte medarbeidere i Torsby kommune. Den lille kommunen tett på grensen til Norge har i flere år vært den kommunen i Sverige som har hatt lavest sykefravær. Vi ville vite hvordan de hadde fått til dette.

HMS i kvinneyrkene

Forsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF har lenge undret seg over hvorfor HMS er blitt tolket så snevert for kvinneyrkene. Hun har funnet svaret – i de mannsdominerte yrkene. Les hele Solveig Osborg Oses kronikk i HMS-magasinet.

Nasjonalt register for luftprøver

30. mars lanserer STAMI et nasjonalt register for arbeidsluftprøver kalt Expo Online. Målet er å fremme gode arbeidsforhold på norske arbeidsplasser gjennom bedre kunnskaper om kjemisk eksponering og helse. Les mer om Expo Online her!

Strenge miljøkrav til innkjøp

Trondheim stiller strenge miljøkrav til sine kommunale innkjøp. HMS-magasinet har snakket med innkjøpstjenesten i kommunen for å få vite mer om hvordan den tenker når den gjør sine valg. For tilbyderne er det ikke alltid nok å være miljøsertifisert.

Miljøbevisste arkitekter

Selberg Arkitekter AS fikk prisen som «Årets miljøfyrtårn» i fjor. Les mer om arkitektfirmaet i Trondheim som engasjerer seg utenom det vanlige for miljøet.

Fagsidene

På fagsidene tar vi opp så ulike tema som sammenhengen mellom stress og hjerteinfarkt og godt sykefraværsarbeid. HMS-rådgiverne våre svarer på spørsmål knyttet til støy og hørsel.

Vinterprodukter

Vinteren er riktignok på hell, men arbeider du ute, kan du finner flere gode tips til nye vinterprodukter.

God lesning!

Powered by Labrador CMS