Tor-Are-Johansen
Tor-Are-Johansen

Dokumenterer Akans historie

Akan fyller femti år i år, og det meste som skjedde i denne tidsperioden i organisasjonens historie er nå samlet mellom to permer.

Publisert

Tor Are Johansen har skrevet Akans historie. (Foto: Jan Tveita)

Det er Tor Are Johansen som har skrevet om Akans første femti år i norsk arbeidsliv. Johansen arbeider til daglig som historiker og arkivar ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Boka gir oss hele Akans historie fra 1963 og fram til i dag.

Åpenhet og tillit

Den 3. oktober 1963 møttes representanter fra LO og NAF til første samling i Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani – Akan. Året etter ble også staten representert. Formålet var å forebygge alkoholmisbruk og narkomani i arbeids- og samfunnsliv. I tillegg skulle alkoholskadde og narkomane hjelpes tilbake til et normalt liv. Et sentralt poeng fra Akans første år var at det skulle skapes åpenhet og tillit på arbeidsplassene. Dette er fortsatt like aktuelt. Mottoet lyder Gevinsten ligger i åpenheten, som også er tittelen på Johansens bok.

Naturlig del av HMS

I dag har Akan blitt et begrep i norsk arbeidsliv. Mange virksomheter har etablert rusforebygging som en naturlig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Stadig flere ser på rusforebygging som viktig for bedriftskulturen og sitt omdømme. Også pengespill og pillemisbruk står i dag på Akans agenda.

Skjer det spennende ting i din bedrift? Har du fått ny HMS-ansvarlig? Ikke glem å tipse HMS-magasinet om saken!

"
Powered by Labrador CMS