Mari Trommald
Mari Trommald

Bufdir-sjefen headhuntet til ny direktørstilling i KS

Direktør Mari Trommald (60) i Bufdir skal lede en ny satsing innen psykisk helse og rus i KS.

Trommald blir sjef for et nytt program, en særskilt satsing, som skal styrke samhandlingen mellom stat og kommune, særlig innen psykisk helse og rus, melder Kommunal Rapport.

– Kommunene og fylkeskommunene opplever at mange statlige aktører ønsker det beste for personer med helseutfordringer, men at de ikke alltid er tilstrekkelig koordinert.

Og når tilbudene ikke er samordnet, sitter kommunene alene igjen, sier KS-direktør Helge Eide.

Han bekrefter at stillingen ikke er lyst ut, og at Trommald er headhuntet til jobben.

En viktig del av programmet Trommald skal lede, blir å jobbe for styrket samordning mellom forvaltningsnivåene.

Mari Trommald er utdannet lege og har tidligere vært viseadministrerende direktør i Helse sørøst. Siden 2010 har hun vært direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

(NTB)

Powered by Labrador CMS