Robot-Glava-Askim-2

Ny teknologi overtar rutinepregede jobber

Bør vi frykte den teknologiske utviklingen? Det kommer an på hvem vi spør. Mens noen yrker er på vei ut som følge av ny teknologi, har andre økt eksplosivt.

Publisert

Robot brukt i produksjonen av Glava i Askim. (Foto: Jan Tveita)

Dette viser en stor engelsk undersøkelse fra Deloitte, gjengitt av nyhetsbyrået Ritzau.– Undersøkelsen er interessant fordi den med all tydelighet viser at visse yrker nærmest er på vei til å dø ut som følge av de teknologiske landvinningene vi har sett gjennom de siste 30 årene. Det gjelder særlig de manuelle jobbene i industrien, som i store trekk er overtatt av avansert teknologi, sier Claus Thorne Madsen, partner i Deloitte og ekspert på effektivisering.

Utrydningstruede yrker

" Mange yrker står altså i fare for å bli utryddet, men overordnet sett har teknologien skapt flere jobber enn den har fjernet.– Den gledelige konklusjonen på undersøkelsen er at teknologien samlet sett har skapt flere jobber enn den har overflødiggjort. Teknologien forvitrer altså ikke arbeidsmarkedet, den flytter bare rundt på jobbene. Færre hender, men flere hoder blir brukt. Vi kan si at vi har gått over fra muskelkraft til tankekraft de siste 30 årene, men samlet sett er vi altså i pluss, sier Madsen.

Utviklingen fortsetter

Han mener samtidig at de store endringene på arbeidsmarkedet vi har sett de siste årene, også kommer til å prege de neste. – I øyeblikket ser vi for eksempel en massiv utvikling innenfor robotlignende software, som overtar rutinepreget kontorarbeid. Den revolusjonen som har rammet samlebåndet, er på vei til skrivebordet med hurtige skritt, sier han. Der er likevel ingen grunn til å frykte teknologien, for nye jobber vil oppstå, der gamle forsvinner, mener Madsen.– Teknologien kan løse svært mange oppgaver i et ekstremt høyt tempo. Ikke desto mindre er det stadig bruk for kreativitet, omsorg, utdannelse og nytenkning. Derfor vil det også alltid være plass til oss mennesker i arbeidslivet, sier Claus Thorne Madsen.

(Ritzau info)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS