Øystein-M-med-sertifikat

Ahus blir Grønt sykehus

For to år siden satte Akershus universitetssykehus (Ahus) i gang arbeidet med å bli miljøsertifisert. I september fikk sykehuset overrakt diplomet som viser at det oppfyller kravene i miljøstandarden ISO 14001.

Publisert

– Dagkirurgisk senter har all grunn til å være stolt av miljøinnsatsen, sier Trine Chr. Helgerud (t.v.) i miljøfokusgruppa. Ved siden av Helgerud står varaverneombud Jens Magnus Rønningen, anestesisykepleier Magnar Austrått og avdelingssjef Mariann Aaland. (Foto: Jan Tveita)

– Vi er ikke det første helseforetaket som er miljøsertifisert, men ikke det siste heller, slår sivilingeniør Trine Chr. Helgerud fast. Hun er medlem av «Miljøfokusgruppa», ei gruppe satt sammen av folk fra hver divisjon ved sykehuset, og som jobber på tvers av sykehusorganisasjonen.

Essensen er forbedring

– Vi startet ikke helt fra scratch, vi har jobbet med miljøledelse i flere år, sier Helgerud.

– Miljøfokusgruppa begynte med å kartlegge aktivitetene ved sykehuset. Vi stilte oss spørsmål som: Hvordan påvirker de ulike aktivitetene ved sykehuset det ytre miljøet? Har vi prosedyrer som fungerer godt nok, og tilfredsstilles lovkrav?

Å bli sertifisert er egentlig bare et mål for å få verktøyet på plass:

– Essensen i miljøstandarden er forbedring, det er kontinuerlig forbedring som vil være avgjørende for å beholde sertifikatet, sier Helgerud.

– Det er nå jobben egentlig begynner, understreker Trine Chr. Helgerud.

Les mer om miljøarbeidet ved Ahus i neste nummer av HMS-magasinet!

Grønt miljø på dagkirurgisk senter

– Det er enkeltpersoners engasjement som avgjør om du lykkes med å skape et grønt miljø.

Dette sier avdelingssjef Mariann Aaland på Dagkirurgisk senter (DKS) ved Ahus. Aaland har jobbet lenge med miljøledelse på avdelingen, også før sertifiseringen sto på dagsordenen.

– Hos oss på DKS har verneombud Siv Randby vært en pådriver sammen med varaverneombud Jens Magnus Rønningen og flere andre ildsjeler.

Sykle på jobben

Ahus tilbyr de ansatte el-billadepunkt, og kollektivtilbudet blir stadig bedre utbygd, blant annet med busser med hyppigere avganger. Ahus er også med på «Sykle-på-jobben»-aksjonen hvert år.

– Mange er med på sykkelaksjonen, og det vanker fine premier, sier Rønningen.

– Og førstepremien? Det er en sykkel!

De to renholderne Lanh Thi Nguyen (t. v.) og Wei Juan Xu er ivrige ambassadører for kildesortering på Dagkirurgisk avdeling på Ahus.(Foto: Jan Tveita)

Les mer om miljøengasjementet ved Dagkirurgisk senter ved Ahus i det nye HMS-magasinet som snart er ute!

Powered by Labrador CMS