Skedsmo-kommune-trening-i-a

Felles­trening på jobben letter arbeidet

Den fysiske belastningen på jobben ble mye mindre av at de ansatte trente sammen på arbeids­plassen enn når de trente alene hjemme.

Publisert

Ill.foto av trening med strikk: Trond Erik Hillestad

Studien er utført blant 200 medarbeidere på danske sykehus, der forskerne så på deres anstrengelser under arbeid med pasienter. I likhet med renholdere har også sykehus­ansatte en del fysisk og repetitivt arbeid. Derfor kan studien være interessant også for renholdere, skriver nettstedet renholdsnytt.no.

Tidligere studier viser at fysisk anstrengelse når de ansatte jobber med pasienter, er en risiko­faktor for muskel- og skjelett­lidelser og langvarig syke­fravær blant helse­personell. Vi vet også at tåle­evnen blant annet avhenger av balansen mellom de fysiske krav i arbeidet og den enkelte med­arbeiders fysiske kapasitet.

Spørsmålet er om det er mulig å øke tåle­evnen gjennom trening. Den nye studien sammen­ligner effekten av fysisk trening på arbeids­plassen og i hjemmet, og ser på hvor anstrengende med­arbeideren opplever arbeids­oppgavene.

Delt i to grupper

Helsearbeiderne, som i hovedsak var kvinnelige syke­pleiere, ble delt tilfeldig i to grupper.

Den ene gruppa utførte fysisk trening to ganger i uka sammen med kollegaene. Treningen ble utført med strikk, kettle­bells og gym­baller, i arbeids­lokalene og i arbeids­tida og under veiledning av en instruktør. Deltakerne ble også tilbudt fem gruppe­samtaler der en instruktør snakket om for­ventninger til treningen, motivasjon, å sette seg mål, sunn livsstil og gode trenings­rutiner.

Den andre gruppa utførte treningen i hjemmet utenfor arbeids­tida. De trente både med strikk og gjorde øvelser som utnyttet kropps­vekten, som mage­øvelser. De ble oppfordret til å trene fem ganger ti minutter i uken, og gjennom­førte i gjennoms­nitt én gang i uka.

Begge gruppene fikk litt ergo­nomisk veiledning i pasient­håndtering og bruk av hjelpe­midler.

Måling av fysisk anstrengelse

For å måle effekten av fysiske anstrengelser på arbeidet, ble med­arbeiderne spurt om hvor belastende de selv opplevde arbeidet sitt.

Konklusjonen ble at fysisk trening som ble utført sammen med kollegaene og på arbeidet, var mer effektivt enn å trene hjemme.

- Resultatet understreker et stort potensial i arbeids­plassrelatert trening. Ved kun å trene to ganger ti minutter i uka med kollegaene på arbeidsplassen, kan man markant redusere de opplevde fysiske belastningene i arbeidet. Det minsker risikoen for langtids­fravær og muskel- og skjelett­lidelser, sier forsker og prosjekt­leder Markus D. Jakobsen ved det danske forsknings­senteret NFA.

(renholdsnytt.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS