Seniorer-menn

Vi vil jobbe stadig lenger

Aldri før har arbeidstakerne ønsket å stå så lenge i jobb. 29 prosent sier at de kunne tenke seg å arbeide til de er 70 år eller eldre. Dette er opp fra 23 prosent året før.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Gjennomsnittlig ønsket avgangsalder blant de yrkesaktive er nå 66,2 år, opplyser seniorpolitikk.no. Dette er markant økning fra 65 år i 2014, og for ti år siden var ønsket avgangsalder 62 år, viser Norsk Seniorpolitisk Barometer.

Gode nyheter

– Dette er gode nyheter. Både samfunnet og arbeidsgiverne er tjent med at eldre ønsker å fortsette lenger i jobb. Seniorene gleder seg mest av alle til å gå på jobb, og de har viktig kompetanse og erfaring å bidra med. Dessverre viser undersøkelsen at arbeidsgiverne er mindre positive til seniorene enn tidligere, sier Kari Østerud, direktør i Senter for Seniorpolitikk.

Gevinst for samfunnet

Mens arbeidstakerne i fjor sa at de ønsket å gå av med pensjon når de fyller 65 år, sier de i år at de ønsker å være i jobb til de er 66,2 år. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at eldre fortsetter ett år lengre i arbeid, tilsvarer ca. 30 000 årsverk og ca. 30 milliarder kroner i økt verdiskapning.

– 30 milliarder kroner er det dobbelte av hva Norge bruker på politi og påtalemyndighet hvert år. Også i tider med større usikkerhet og omstilling er det viktig å huske at yrkesaktive seniorer bidrar til finansiering av velferdssamfunnet, sier Østerud.

Nedgang blant lederne

Dessverre viser undersøkelsen at eldre arbeidstakere taper noe popularitet blant ledere.

På spørsmål om hvem de kan like meget eller ganske godt å ansette, så faller eldre arbeidstakere og seniorer i kurs. Av alle aldersgrupper er eldre arbeidstakere de minst populære, og andelen som vil like å ansette disse har falt fra 63 prosent til 53 prosent i siste toårsperiode.

Norsk Seniorpolitisk Barometer viser også at ledere nøler med å innkalle søkere til intervju allerede når de er 58,1 år.

– Det er problematisk om ledere mener eldre går ut på dato minst ti år før mange av dem ønsker å tre ut av arbeidslivet. I et fleksibelt og velfungerende arbeidsliv skal det være mulig å skifte jobb både etter fylte 50 og 60 år. Med økt omstilling i næringslivet og stigende arbeidsledighet frykter vi at det kan bli særdeles vanskelig for eldre arbeidstakere å få nye jobber, sier Østerud.

(seniorpolitikk.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS