Nav mangler oversikt over ofrene i trygdeskandalen

To år etter at Nav-skandalen sprakk, har Nav fortsatt ikke klart å skaffe seg oversikt over hvor mange ulovlige vedtak som ble fattet mellom 1994 og 2012. Nå oppretter etaten juridisk avdeling som skal følge opp sakene.

Hans Christian Holte.

For to år siden kom nyheten om at Nav siden 2012 hadde feiltolket EUs regler om muligheten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land, melder NTB.

Senere ble det klart at Nav hadde praktisert regelverket feil helt tilbake til 1994.

Ifølge de siste tallene til Nav er 7438 personer så langt identifisert som rammet av feilene som ble begått. Men ennå har Nav ingen oversikt over hvor mange som er berørt i denne perioden, skriver Dagsavisen.

Ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte antar de at det er snakk om færre saker enn etter 1. juni 2012 på grunn av at det da ble brukt meldekort for å beregne avkortinger.

Flere berørte har tatt kontakt

Når det gjelder de som er berørt av feilene som ble gjort før 2012, har Nav bare søkt aktivt etter saker der personer er anmeldt. Andre saker behandles først når personer som mener de er berørt, selv tar kontakt. Så langt har 250 personer gjort det.

Advokat Olav Lægreid, som er koordinator for rettshjelpsordningen til dem som er berørt av trygdeskandalen, mener det var feil av den forrige regjeringen å legge opp til at Nav selv skulle finne igjen alle sakene. Han mener at fagpersoner som ikke jobber i Nav, i større grad burde gjort opprydningsjobben.

Etablerer juridisk avdeling

Som en følge av trygdeskandalen oppretter NAV en stilling som juridisk direktør. Søknadsfristen for stillingen går ut på mandag, melder NTB. Den som ansettes, får ansvar for den nyopprettede juridisk avdelingen, skriver Rett24.

– Vi har opprettet en ny avdeling, som kom på plass midlertidig i september, og som for alvor skal være oppe og gå fra januar. Foreløpig er den på rundt 20 personer, men etter hvert skal den blir rundt 30, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Nav Klageinstans plasseres i den nye juridiske avdelingen.

(NTB)

Powered by Labrador CMS