- Risikovurderingen må tas på alvor for å forebygge muskel- og skjelettplager, mener HMS-rådgiver Anne Sandtorp i Infortjenester AS. FOTO: KNUT ARILD VOLD (INFOTJENESTER AS)
- Risikovurderingen må tas på alvor for å forebygge muskel- og skjelettplager, mener HMS-rådgiver Anne Sandtorp i Infortjenester AS. FOTO: KNUT ARILD VOLD (INFOTJENESTER AS)

-Flere må ta muskel- og skjelettplagene på alvor

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær. Mye handler om å kartlegge risiko og sette inn nødvendige tiltak.

Publisert

- Alle bedrifter, uansett bransje, bør ha en tiltaksplan mot slike plager, sier Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Hver fjerde plaget

Statistikk fra Stami (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) og NAV er med på å understreke alvoret i denne saken.

Sammen med psykiske lidelser står muskel- og skjelettplager for størstedelen av sykefraværet i norske bedrifter. Stami oppgir at hver fjerde arbeidstaker er ganske eller svært plaget av smerter i løpet av en måned.

Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær og utgjorde 34 prosent av alle sykefraværstilfellene i 3. kvartal 2018, melder NAV i sin sykefraværsstatistikk.

Risiko skal kartlegges

Alle arbeidsgivere skal kartlegge farer og problemer på arbeidsplassen, vurdere risikoforholdene og iverksette nødvendige tiltak for å redusere risikoen.

- En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din. Målet er at ingen blir skadet eller syk. I svært mange virksomheter vil risikoen for muskel- og skjelettplager være en viktig del av risikovurderingen, fortsetter HMS-rådgiveren i Infotjenester.

Flere ulike årsaker

Ifølge Infotjenester er muskel- og skjelettplager en fellesbetegnelse på smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener eller nerver. Bakgrunnen for slike plager ligger ofte i belastende og repeterende arbeidsstillinger, men det kan også ligge psykososiale grunner bak.

Forskere mener også at stress og mangel på innflytelse over eget arbeid kan føre til betydelige muskel- og skjelettplager. Dette kan for eksempel skyldes at man får mindre tid til å planlegge og utføre arbeidet på en forsvarlig måte. I tillegg vil psykisk stress ofte gi muskelspenninger.

Psykososiale forhold gir oftest utslag i smerter i nakke, skuldre og korsrygg.

,
Powered by Labrador CMS