Kvinner og menn reagerer forskjellig på mobbing. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Kvinner og menn reagerer forskjellig på mobbing. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Kvinner og menn reagerer ulikt på mobbing

Mobbing på arbeidsplassen dobler kvinners langtidssykefravær og ser ut til å føre til større bruk av antidepressiver. Det viser ny forskning, som samtidig tyder på at menn som opplever mobbing, ikke har mer langtidssykefravær enn andre menn.

Publisert

Undersøkelsen peker derimot på at mennene har dobbelt så stor sannsynlighet for å forlate arbeidsmarkedet i en periode, skriver arbejdsmiljoviden.dk. Tre prosent av mennene forlater jobben når de blir mobbet. Undersøkelsen forteller ikke noe om hvorvidt mennene blir oppsagt eller om de selv velger å slutte.

Vet ikke hvorfor

– Vi vet ikke hvorfor menn og kvinner reagerer forskjellig på mobbing, men undersøkelsen kunne tyde på at mennene i mindre grad finner seg i det, mens kvinnene beholder jobben og ser om de kan få det til å fungere, sier professor Åse Marie Hansen. Hun arbeider både ved Institut for FolkesundhedsvidenskabKøbenhavns Universitet og ved Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø, og er en av forskerne bak undersøkelsen.

Samme fravær før mobbing

Forskerne har fulgt sykefraværet i fem år før mobbingen fant sted og fem år etter. For kvinnene er sykefraværet dobbelt så høyt i to år etter at de ble mobbet, og stadig høyere tre år etter, når vi sammenlikner med kvinner som ikke har vært utsatt for mobbing. Deretter reduseres forskjellen før den forsvinner helt etter fem år.

Ikke høyere fravær før mobbing

Tallene viser også at mobbeofrene ikke har mer sykefravær enn ikke-mobbede før mobbingen starter. Og det er interessant, mener Åse Marie Hansen. Hun blir nemlig ofte spurt om de som blir utsatt for mobbing har en annen personlighet og er mer sårbare og syke allerede før de blir mobbet.

– Det er først etter mobbingen at sykefraværet stiger for de kvinnene som er blitt mobbet. Der er ingen tegn på at de skulle være mer sårbare før de blir utsatt for mobbing, sier hun.

Litt flere kvinner blir mobbet

Undersøkelsen viser også at litt flere kvinner enn menn opplever at de blir mobbet på arbeidet. Sju prosent angir at de er utsatt for mobbing. 57 prosent er kvinner og 43 prosent menn. I alt 3358 ansatte fra både offentlige og private arbeidsplasser har deltatt i undersøkelsen.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø.
Du kan lese mer om undersøkelsen ved å gå inn på nettsiden arbejdsmiljo.dk.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS