Jacob-N.-Smith-Syklus
Jacob-N.-Smith-Syklus

Vi gjenvinner glass og metall som aldri før

2015 blir et nytt rekordår for innsamling og gjenvinning av glass- og metallemballasje i Norge. 12 prosent flere glassflasker, syltetøyglass og hermetikkbokser blir til nye, nyttige produkter.

Publisert

– Alt glass og metall som samles inn, blir gjenvunnet, sier Jacob N. Smith i Syklus. (Foto: Katrine Lunke)

– Vi kommer til å få inn over 80 000 tonn glass- og metallemballasje i år. Det er nær 10 000 tonn mer enn i fjor, sier Jacob N. Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Syklus. Syklus og kommunene organiserer innsamlingen og sikrer at emballasjen blir gjenvunnet til nye produkter.

Enklere system

– Vi tror det er to årsaker til økningen. For det første er det nesten slutt på panteflasker i glass, slik at folk nå vet at nesten alle glassflasker skal i innsamlingsbeholderne, og også får flere grunner til å gå dit. For det andre gjør de kommunale renovasjonsselskapene en fantastisk innsats med å tilrettelegge for innsamling. Snart har hver fjerde husstand en innsamlingsbeholder for glass og metall hjemme, sier Smith.

Viser at det nytter

– Veksten viser at folk gjerne vil gjenvinne, når det legges til rette for det, og at kommunene gjør en formidabel innsats for å tilrettelegge, sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge. – Innsamlingen av glass og metall gir dobbel gevinst, ved at ressursene blir utnyttet samtidig som kommunene slipper å få disse materialene i restavfallet. Denne ordningen viser at det nytter å kildesortere, sier StrandAlt glass og metall som samles inn, blir gjenvunnet. Glasset brukes primært til produksjon av nytt glass, og skumglass, som er et etterspurt byggemateriale. Metallet brukes på nytt i ulike metallprodukter.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS